Niên Giám Luật Lao động 2019

Phuoc & Associates xin gửi tới Quý khách hàng Niên Giám Lao Động 2019 – một trong những ấn phẩm pháp luật mà chúng tôi muốn gửi đến những khách hàng thân thiết.

Niên Giám Lao Động 2019 cung cấp một cách khái quát về chế độ báo cáo trong lĩnh vực nhân sự nói chung và luật lao động nói riêng, bao gồm các báo cáo định kỳ (theo hàng tháng, hàng quý, hàng năm) và các báo cáo bất thường khác. Từ đó, tạo điều kiện cho doanh nghiệp có kế hoạch chuẩn bị các báo cáo theo yêu cầu một cách đầy đủ, đúng trình tự và thời hạn theo quy định của pháp luật.

Nếu có thắc mắc gì về Niêm Giám Lao Động 2019, Quý Khách hàng vui lòng liên lạc với
Phuoc & Associates.

TẢI VỀ