Bảng Kiểm Tra Tuân Thủ Về Pháp Luật Lao Động 2022

Như Quý doanh nghiệp đã biết, Bộ Luật Lao Động 2019 đã có hiệu lực từ ngày 01/01/2021 và các văn bản hướng dẫn chính đã được cập nhật và ban hành. Với mục đích hỗ trợ các doanh nghiệp thực hiện các hoạt động kinh doanh trên cơ sở tuân thủ nghiêm chỉnh pháp luật Việt Nam, Công ty Luật TNHH Phước và Các Cộng Sự đã thiết kế Bảng Kiểm Tra Tuân Thủ Về Pháp Luật Lao Động nhằm giúp các doanh nghiệp có thể thực hiện việc kiểm tra “sức khỏe pháp lý” trong lĩnh vực lao động cho doanh nghiệp mình một cách đơn giản và hiệu quả nhất.

Xin vui lòng xem chi tiết “Bảng Kiểm Tra Tuân Thủ Về Pháp Luật Lao Động”  COMPLIANCE HEALTH CHECK ON LABOUR LAWS_02112022_PP_02P00 Bảng Kiểm tra sức khỏe tuân thủ này được thiết kế để xác định các vấn đề của luật lao động mà công ty của bạn có thể vi phạm các quy định của Việt Nam nếu không tuân thủ chúng. Xin vui lòng dành tối đa 60 phút để trả lời Có/Không cho mỗi câu hỏi trong Bảnh câu hỏi này để biết liệu xem doanh nghiệp của bạn có những vấn đề gì mà chưa tuân thủ Luật lao động không. Trong trường hợp không tuân thủ bất kỳ nội dung nào trong các nội dung theo Bảng Kiểm Tra Tuân Thủ Luật Lao Động, doanh nghiệp của bạn cần có một số biện pháp được thực hiện kịp thời nhằm giảm thiểu rủi ro nếu bị cơ quan quản lý lao động có thẩm quyền ở địa phương xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động.

Trong trường hợp, bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc thắc mắc nào liên quan đến các vấn đề trên, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được tư vấn theo số điện thoại: +84 (28) 36223522 hoặc email cho chúng tôi tại info@phuoc-partner.com.