Bảng kiểm tra tuân thủ về pháp luật lao động

Nhằm mục đích hỗ trợ các Quý Khách Hàng trong việc tiến hành hoạt động kinh doanh tuân thủ theo đúng pháp luật Việt Nam về lao động, Phuoc & Partners xin gửi đến Quý Khách hàng “Bảng Kiểm Tra Tuân Thủ Về Pháp Luật Lao Động” đính kèm để giúp Quý Khách Hàng có thể kiểm tra các vấn đề tuân thủ của doanh nghiệp mình liên quan đến pháp luật lao động Việt Nam.

Xin lưu ý, Bảng Kiểm Tra Tuân Thủ về Pháp Luật Lao Động chỉ bao gồm những vấn đề quan trọng nhất mà Quý Khách Hàng có nghĩa vụ phải tuân thủ đối với pháp luật lao động hiện hành của Việt Nam. Bảng Kiểm Tra Tuân Thủ này không có ý định bao gồm mọi vấn đề liên quan đến lĩnh vực lao động có thể phát sinh từ hoạt động kinh doanh của Quý Khách Hàng tại Việt Nam. 

Trong trường hợp Quý Khách Hàng có bất kỳ câu hỏi hoặc thắc mắc nào về Bảng Kiểm Tra Tuân Thủ Về Pháp Luật Lao Động, xin vui lòng liên hệ với Phuoc & Partners để được hỗ trợ và tư vấn.

Để tải về xem toàn bộ nội dung của Bảng Kiểm Tra Tuân Thủ về Pháp Luật Lao Động, vui lòng nhấp vào TẢI VỀ