Câu hỏi 200. NSDLĐ và NLĐ có bắt buộc phải đóng quỹ phòng, chống thiên tai không?

Trả lời: 1. Quỹ phòng, chống thiên tai Quỹ phòng, chống thiên tai là quỹ tài chính ...