1.2.2. Quy trình tuyển dụng

Quy trình tuyển dụng NLĐ là người nước ngoài làm việc tại Việt Nam sẽ khác và phức tạp hơn so với quy trình tuyển dụng NLĐ có quốc tịch Việt Nam. Theo đó, trước khi tuyển dụng NLĐ là người nước ngoài vào làm việc trên lãnh thổ Việt Nam, NSDLĐ tại Việt Nam phải giải trình nhu cầu sử dụng lao động và được sự chấp thuận bằng văn bản của cơ quan nhà nước ở địa phương có thẩm quyền. Trước khi NLĐ là người nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam, NSDLĐ phải đảm bảo NLĐ là người nước ngoài đã có giấy phép lao động hoặc xác nhận NLĐ nước ngoài không thuộc đối tượng xin giấy phép lao động do cơ quan nhà nước về lao động ở địa phương có thẩm quyền cấp.

Quy trình tuyển dụng NLĐ có quốc tịch Việt Nam sẽ bao gồm các bước sau đây:

(*): Hồ sơ đăng ký dự tuyển lao động bao gồm: (i) phiếu đăng ký dự tuyển lao động (theo mẫu quy định được đính kèm tại Phụ lục A-2); (ii) bản sao các văn bằng, chứng chỉ chứng minh trình độ chuyên môn kỹ thuật; trình độ ngoại ngữ, tin học theo yêu cầu của vị trí cần tuyển; (iii) giấy chứng nhận sức khỏe theo quy định của Bộ Y tế; và (iv) các giấy tờ cần thiết khác theo quy định của pháp luật.

Quy trình tuyển dụng NLĐ nước ngoài sẽ bao gồm các bước sau đây: