1.2. Tuyển dụng

Tuyển dụng là bước đầu tiên mà NSDLĐ phải thực hiện để tìm kiếm, mở rộng nguồn lao động cho doanh nghiệp. NSDLĐ có thể trực tiếp tuyển dụng lao động hoặc tuyển dụng thông qua nhiều kênh khác nhau như các trung tâm giới thiệu việc làm, doanh nghiệp cung cấp dịch vụ việc làm hoặc sử dụng NLĐ trong một số ngành nghề mà pháp luật cho phép do các doanh nghiệp cho thuê lại lao động cung cấp. Dù dưới hình thức nào, có rất nhiều vấn đề pháp lý mà NSDLĐ cần biết và cân nhắc trong quy trình tuyển dụng, từ đăng thông báo tuyển dụng, đặt câu hỏi phỏng vấn, kiểm tra lý lịch cá nhân, đưa ra quyết định tuyển dụng hay gửi thư đề xuất tuyển dụng (offer letter) hay ký hợp đồng thử việc đều cần thực hiện sao cho giảm thiểu rủi ro pháp lý. Khi tuyển dụng lao động, trong thực tế, NSDLĐ có thể đặt ra các yêu cầu, đòi hỏi không hợp pháp hoặc thậm chí phân biệt đối xử đối với một số người được tuyển dụng nhưng không nhận ra điều đó.