14.3 Khởi kiện tại Tòa án

Nếu việc hòa giải vẫn không thành, các bên có quyền yêu cầu Tòa án giải quyết tranh chấp lao động.

Riêng các tranh chấp lao động cá nhân liên quan đến xử lý KLLĐ theo hình thức sa thải hoặc tranh chấp về trường hợp bị đơn phương chấm dứt HĐLĐ; bồi thường thiệt hại, trợ cấp khi chấm dứt HĐLĐ; giữa người giúp việc gia đình với NSDLĐ, BHXH, BHYT hay bồi thường thiệt hại giữa NLĐ với doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp đưa NLĐ đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng thì các bên có thể khởi kiện ra Tòa án để được giải quyết tranh chấp ngay mà không phải thông qua thủ tục hòa giải của hòa giải viên lao động như nêu trên.

Thời hiệu yêu cầu Tòa  án giải quyết tranh chấp lao động cá nhân và tranh chấp lao động tập thể về quyền là 01 năm, kể từ ngày phát hiện ra hành vi mà mỗi bên tranh chấp cho rằng quyền, lợi ích hợp pháp của mình bị vi phạm.

Lưu ý, nếu việc hòa giải của hội đồng trọng tài lao động cho tranh chấp lao động tập thể về lợi ích không thành thì tập thể lao động không khởi kiện ra Tòa án để giải quyết mà chỉ có quyền đình công theo quy định của pháp luật như được trình bày tại Mục 14.4 dưới đây.