Bộ luật lao động , chính sách tiền lươg 2012 -2013 và 532 câu giải đáp các tình huống liên quan đến lao động 2012 -1013

Mua sách gọi : 0947 809 541 Liên hệ: Ms.Mi – HP: 0947809541 email: thehemoibooks@gmail.com website: www.sachnganle.com ,www.sachbieuthue.com

Bộ luật lao động , chính sách tiền lươg 2012 -2013 và 532 câu giải đáp các tình huống liên quan đến lao động 2012 -1013

BỘ LUẬT LAO ĐỘNG – CHÍNH SÁCH TIỀN LƯƠNG NĂM 2012 VÀ 532 CÂU GIẢI ĐÁP CÁC TÌNH HUỐNG LIÊN QUAN ĐẾN NGƯỜI LAO ĐỘNG, SỬ DỤNG LAO ĐỘNG, TRANH CHẤP, KHIẾU NẠI, TỐ CÁO, TIỀN LƯƠNG, THỜI GIAN LÀM VIỆC, NGHỈ NGƠI, KỶ LUẬT LAO ĐỘNG, THAI SẢN, CHẾ ĐỘ BẢO HIỂM Y TẾ, BẢO HIỂM XÃ HỘI, BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP”.

Nội dung cuốn sách bao gồm: 

Phần I. Giải đáp các tình huống liên quan đến người lao động và người sử dụng lao động; 

Phần II. Giải đáp các tình huống về tranh chấp, khiếu nại, tố cáo lao động; 

Phần III. Giải đáp các tình huống liên quan đến chế độ tiền lương, thời gian làm việc, nghỉ ngơi và kỷ luật lao động;

Phần IV. Giải đáp các tình huống về công tác quản lý và thực hiện chế độ BH y tế;

Phần V. Giải đáp các tình huống về chế độ thai sản và chế độ BHXH, bảo hiểm thất nghiệp; Phần VI. Giải đáp tình huống về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực BHXH và y tế; 

Phần VII. Bộ Luật lao động của nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2012 (đã được sửa đổi, bổ sung);

Phần VIII. Quy định mới nhất về điều kiện lao động có hại, quản lý an toàn – vệ sinh lao động và chăm sóc sức khỏe người lao động;

Phần IX. Quy định mới về điều chỉnh chế độ tiền lương và phụ cấp đối với cán bộ các cơ quan, đơn vị sự nghiệp;

Phần X. Quy định mới nhất về mức lương tối thiểu và chế độ tiền lương, phụ cấp đối với người lao động trong các doanh nghiệp;

Phần XI. Quy định mới về thực hiện quản lý BHXH và bảo hiểm y tế… 

Sách dày 500 trang do NXB Lao Động – Xã Hội phát hành, khổ 20x28cm