Các biểu mẫu nhân sự khó tìm liên quan đến pháp luật lao động

Quyển Các biểu mẫu nhân sự khó tìm liên quan đến pháp luật lao động này dành cho những người trực tiếp làm công tác nhân sự trong doanh nghiệp và những người gián tiếp thực hiện các công việc có liên quan đến nhân sự (ví dụ như ban giám đốc, kế toán) cũng như các luật sư nội bộ đang làm việc tại các doanh nghiệp. 

Quyển sách này được biên soạn với mong muốn của tác giả là cung cấp gần như toàn bộ các biểu mẫu nhân sự cần thiết mà pháp luật lao động yêu cầu người sử dụng lao động phải có khi gặp tình huống phải xử lý trong mối quan hệ lao động mà: – pháp luật lao động có cung cấp biểu mẫu kèm theo các quy định pháp quy được ban hành tại từng thời điểm; – pháp luật lao động không cung cấp biểu mẫu mà chỉ yêu cầu một số nội dung bắt buộc phải có khi xây dựng biểu mẫu; – pháp luật lao động không cung cấp biểu mẫu và cũng không cho biết các yêu cầu những nội dung nào cần phải có trong các biểu mẫu đó mà đòi hỏi người sử dụng các biểu mấu đó phải vận dụng và tra cứu các quy định trong các lĩnh vực pháp lý khác có liên quan.

Bạn đọc cần lưu ý rằng các biểu mẫu nhân sự có trong Quyển sách này là dựa vào các quy định pháp luật đang có hiệu lực tại thời điểm Quyển sách này được xuất bản. Trong khi các quy định của pháp luật lao động có khuynh hướng bị thay đổi, bổ sung rất thường xuyên, bạn đọc nên xem các biểu mẫu này là các tài liệu có tính chất tham khảo. Vì ở phần đầu của mỗi biểu mẫu có tham chiếu đến các số văn bản pháp luật có liên quan, bạn đọc nên kiểm tra lại xem các văn bản pháp luật đó có sự thay đổi, bổ sung hay bãi bỏ gì không tại thời điểm sử dụng để điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp. Bên cạnh đó, mục đích của các biểu mẫu này chỉ giúp cho bạn đọc một cái sườn tài liệu, tùy theo từng tình huống phát sinh cụ thể của từng sự việc tại từng thời điểm khác nhau trong doanh nghiệp và trong các mối quan hệ lao động mà bạn đọc sẽ có những điều chỉnh, bổ sung phù hợp cho doanh nghiệp của mình.  Sau cùng, phần ngôn ngữ tiếng Anh mang tính chất tham khảo. Bạn đọc có thể tham khảo sử dụng dưới dạng song ngữ nếu cần thiết nhưng cần lưu ý rằng nội dung tiếng Việt sẽ được ưu tiên áp dụng khi có sự khác biệt giữa nội dung tiếng Anh và nội dung tiếng Việt.      


http://bieumauluatlaodong.com/

Mong rằng Quyển sách này cùng với 02 quyển sách đã xuất bản trước đó của tác giả sẽ hữu ích nhiều cho công việc hàng ngày của bạn đọc nói chung và các anh, chị làm công tác nhân sự trong doanh nghiệp nói riêng. Tác giả mong nhận được sự góp ý chân tình của bạn đọc để những lần tái bản kế tiếp Quyển sách này sẽ hoàn thiện hơn.

Để đặt sách trực tuyến các bạn vui lòng truy cập vào website: www.bieumauluatlaodong.com hoặc gửi email cho tác giả theo địa chỉ email:info@luatsunguyenhuuphuoc.com

Các tác phẩm khác của Luật sư Nguyễn Hữu Phước gần đây:

  1. Sổ tay pháp luật lao động: https://sotayphapluatlaodong.com/;
  2. Các câu hỏi thường gặp trong pháp luật lao động: https://faqvn.com/;
  3. Hướng dẫn khởi nghiệp với nghề luật sư: http://huongdankhoinghiepvoingheluatsu.com/; và
  4. Cẩm nang pháp luật cá nhân và gia đình: http://camnangphapluatgiadinh.com/.