Cách tra cứu thông tin bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế qua tin nhắn điện thoại

Bảo hiểm xã hội Việt Nam (BHXH Việt Nam) vừa triển khai dịch vụ tin nhắn tra cứu quá trình tham gia BHXH, thời hạn sử dụng thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) và tra cứu hồ sơ đã nộp, tình trạng hồ sơ bằng tin nhắn điện thoại, qua đầu số 8079.

Theo đó, với việc triển khai dịch vụ tin nhắn tra cứu này, người dân, người lao động có thể chủ động hơn trong việc nắm bắt, cập nhật thông tin quá trình tham gia, thụ hưởng các chính sách BHXH, BHYT. Từ đó, tích cực tham gia phòng, chống các hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực này, bảo vệ quyền lợi chính đáng của người dân, người lao động.

Dịch vụ tin nhắn tra cứu gồm:

Tra cứu quá trình tham gia BHXH

Tra cứu quá trình tham gia BHXH theo khoảng thời gian

Tra cứu quá trình tham gia BHXH theo khoảng thời gian theo năm

Tra cứu thời hạn sử dụng thẻ bảo hiểm y tế

Tra cứu hồ sơ đã nộp, tình trạng hồ sơ

Minh Anh

Nguồn bài viết:
https://baomoi.com/cach-tra-cuu-thong-tin-bao-hiem-xa-hoi-bao-hiem-y-te-qua-tin-nhan-dien-thoai/c/30400117.epi?utm_source=facebook&utm_medium=feedfb&utm_campaign=facebook&fbclid=IwAR2qGzvYPTkwG32S02iRbzbPRGoQ6gcfr8L6Ga2SP_grmcKTiVYg-0100ro