Câu hỏi 214: Giám đốc có thuộc đối tượng phải đóng bảo hiểm bắt buộc theo quy định của pháp luật Việt Nam hay không? Trong những trường hợp nào thì Giám đốc sẽ không phải đóng bảo hiểm bắt buộc theo quy định của pháp luật Việt Nam?

Các quy định của pháp luật lao động không nhắc đến các chức danh quản lý trong doanh nghiệp nên để xem xét quy định về chức danh Giám đốc thì cần phải dựa vào quy định theo pháp luật về doanh nghiệp. Cụ thể, theo Điều 4.24 Luật Doanh nghiệp 2020, Giám đốc là một trong các đối tượng thuộc nhóm người quản lý doanh nghiệp. Trong đó, chức danh Giám đốc vẫn có thể vừa là NSDLĐ và là NLĐ. Vì vậy, nếu tồn tại HĐLĐ và có hưởng lương của doanh nghiệp thì người quản lý doanh nghiệp vẫn phải đóng các loại bảo hiểm bắt buộc theo quy định của pháp luật, cụ thể như sau:

  • Đối với BHXH: Căn cứ Luật Bảo hiểm xã hội 2014 và Điều 30.4 Thông tư số 59/2015/TT-BLĐTBXH thì việc tham gia BHXH là bắt buộc đối với người quản lý doanh nghiệp có hưởng tiền lương của doanh nghiệp, trừ các viên chức quản lý chuyên trách trong công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu.
  • Đối với BHYT: Căn cứ Điều 12.1a Luật Bảo hiểm y tế áp dụng đối với NLĐ làm việc theo HĐLĐ không xác định thời hạn, HĐLĐ có thời hạn từ đủ 3 tháng trở lên; NLĐ là người quản lý doanh nghiệp hưởng tiền lương; cán bộ, công chức, viên chức.
  • Đối với BNTN: Căn cứ Điều 43.1.b Luật Việc làm đối với những đối tượng có giao kết HĐLĐ hoặc hợp đồng làm việc xác định thời hạn.

Như vậy, theo quy định của pháp luật lao động nêu trên thì Giám đốc nói riêng và người quản lý doanh nghiệp nói chung đều thuộc đối tượng phải đóng các loại bảo hiểm bắt buộc theo quy định của pháp luật nếu có giao kết HĐLĐ và có trả lương[1].

Chỉ đối với các trường hợp Giám đốc hoặc Người quản lý doanh nghiệp không có ràng buộc về HĐLĐ với doanh nghiệp thì sẽ không phát sinh nghĩa vụ đóng các loại bảo hiểm bắt buộc theo quy định của pháp luật.

[1] Điều 2.1.a Luật Bảo hiểm xã hội 2014
Điều 12.1.a Luật Bảo hiểm y tế 2008 được sửa đổi, bổ sung bởi Điều 1.1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm y tế số 25/2008/QH12 năm 2014
Điều 43.1.a và Điều 43.1.b Luật Việc làm 2013

 

Biểu mẫu này được soạn thảo trên cơ sở dựa vào những kiến thức chuyên môn pháp luật lao động mà tôi đã được học cũng như những kinh nghiệm về hành nghề luật sư trong nhiều năm qua. Nếu bạn thấy biểu mẫu chia sẻ của tôi ở trên là hữu ích, xin hãy ủng hộ tôi bằng một cú click chuột vào website của Công ty luật Phuoc & Partners nhé www.phuoc-partner.com. Cám ơn bạn rất nhiều và chúc bạn thành công trong công việc của mình. Thân ái!