Câu hỏi 219. NSDLĐ có bắt buộc phải ký lại HĐLĐ trong trường hợp doanh nghiệp thay đổi người đại diện pháp luật?

Khi giao kết HĐLĐ, NSDLĐ và NLĐ sẽ cùng nhau đàm phán, thỏa thuận để ký thỏa thuận lao động giữa hai bên[1]. Đối với NSDLĐ là cá nhân, cá nhân này sẽ trực tiếp đứng ra giao kết HĐLĐ đối với NLĐ. Tuy nhiên, đối với NSDLĐ là doanh nghiệp, cơ quan hay tổ chức, với đặc điểm là một pháp nhân theo quy định của pháp luật nên sẽ không thể tự mình đứng ra giao kết HĐLĐ với NLĐ mà phải thông qua cơ chế đại diện. Người đại diện cho NSDLĐ sẽ đứng ra giao kết HĐLĐ. Theo quy định, các bên trong mối quan hệ lao động có quyền ký HĐLĐ mới theo một trong các trường hợp sau đây: (i) chấm dứt HĐLĐ; và (ii) sửa đổi, bổ sung HĐLĐ[2].

Nếu doanh nghiệp có sự thay đổi tên doanh nghiệp cũng như các nội dung khác về đăng ký kinh doanh, NĐDTPL của doanh nghiệp phải thực hiện việc thông báo đến cơ quan đăng ký kinh doanh trước đó của doanh nghiệp[3]. Cơ quan đăng ký kinh doanh sẽ cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mới đã được sửa đổi thông tin về NĐDTPL của doanh nghiệp. Tuy nhiên, theo quy định về các trường hợp chấm dứt HĐLĐ[4] thì lại không quy định về trường hợp thay đổi thông tin doanh nghiệp, cụ thể ở đây là NĐDTPL của doanh nghiệp. Bên cạnh đó, theo quy định của pháp luật lao động thì việc thay đổi NĐDTPL sẽ không thuộc một trong các trường hợp bắt buộc phải ký lại HĐLĐ mới. Chính vì vậy, khi các bên thỏa thuận sửa đổi, bổ sung HĐLĐ, việc giao kết HĐLĐ mới sẽ do các bên tự lựa chọn.

Như vậy, mặc dù doanh nghiệp có sự thay đổi NĐDTPL nhưng việc thực hiện các thỏa thuận theo HĐLĐ đã giao kết trước đó vẫn giữ nguyên hiệu lực. Vì thế, doanh nghiệp vẫn phải đảm bảo thực hiện và tuân thủ các thỏa thuận trong HĐLĐ được ký trước đó.

[1] Điều 13 Bộ luật Lao động 2019

[2] Điều 33.2 Bộ luật Lao động 2019

[3] Điều 30 Luật Doanh nghiệp 2020

[4] Điều 34 Bộ luật Lao động 2019

 

Biểu mẫu này được soạn thảo trên cơ sở dựa vào những kiến thức chuyên môn pháp luật lao động mà tôi đã được học cũng như những kinh nghiệm về hành nghề luật sư trong nhiều năm qua. Nếu bạn thấy biểu mẫu chia sẻ của tôi ở trên là hữu ích, xin hãy ủng hộ tôi bằng một cú click chuột vào website của Công ty luật Phuoc & Partners nhé www.phuoc-partner.com. Cám ơn bạn rất nhiều và chúc bạn thành công trong công việc của mình. Thân ái!