Câu hỏi 232. NLĐ làm việc theo chế độ HĐLĐ với thời gian ngắn khoảng 12 đến 13 ngày mỗi tháng với công việc không liên tục thì có thuộc đối tượng phải đóng BHXH bắt buộc không?

Theo quy định của pháp luật về lao động, NSDLĐ và NLĐ có thể thỏa thuận về thời giờ làm việc từ 12 đến 13 ngày mỗi tháng trong HĐLĐ và đảm bảo thời giờ làm việc tối đa trong 01 ngày là 08 giờ và 01 tuần không quá 48 giờ. Theo đó, NLĐ làm việc từ 12 đến 13 ngày mỗi tháng với công việc không liên tục phải giao kết với NSDLĐ theo một trong hai loại HĐLĐ là HĐLĐ không xác định thời hạn và HĐLĐ xác định thời hạn với thời gian không quá 36 tháng. HĐLĐ phải có các nội dung chủ yếu quy định tại khoản 1, Điều 21 BLLĐ. Trong đó, phải có trong HĐLĐ.

Luật BHXH quy định NLĐ làm việc theo HĐLĐ không xác định thời hạn và HĐLĐ xác định thời hạn thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc[1]. Tuy nhiên, tại khoản 3, Điều 85 Luật BHXH và khoản 4, Điều 42 Quyết định 595/QĐ-BHXH lại quy định NLĐ không làm việc và không hưởng tiền lương từ 14 ngày làm việc trở lên trong một tháng thì không phải đóng BHXH của tháng đó. Thời gian nêu trên sẽ không được tính để hưởng BHXH, trừ trường hợp NLĐ nghỉ việc hưởng chế độ thai sản. Đối chiếu với quy định nêu trên, nếu trong một tháng mà NLĐ không làm việc và không hưởng lương từ 14 ngày trở lên thì NLĐ sẽ không thuộc đối tượng đóng BHXH của tháng đó. Do đó, NLĐ giao kết HĐLĐ với thời gian làm việc từ 12 đến 13 ngày mỗi tháng không phải tham gia BHXH bắt buộc.

Ngoài ra, nếu NLĐ làm công việc không liên tục cho NSDLĐ như trong trường hợp NLĐ giao kết cùng một lúc nhiều HĐLĐ với nhiều NSDLĐ khác nhau thì NLĐ chỉ tham gia đóng BHXH đối với HĐLĐ giao kết đầu tiên, những nơi khác sẽ không buộc phải tham gia[2]. Lưu ý, việc đóng BHXH đối với HĐLĐ nào thì phải đáp ứng điều kiện số ngày không làm việc và không hưởng lương trong tháng dưới 14 ngày.

[1] Điều 2.1.a Luật Bảo hiểm xã hội 2014

[2] Điều 85.4 Luật Bảo hiểm xã hội 2014

 

Biểu mẫu này được soạn thảo trên cơ sở dựa vào những kiến thức chuyên môn pháp luật lao động mà tôi đã được học cũng như những kinh nghiệm về hành nghề luật sư trong nhiều năm qua. Nếu bạn thấy biểu mẫu chia sẻ của tôi ở trên là hữu ích, xin hãy ủng hộ tôi bằng một cú click chuột vào website của Công ty luật Phuoc & Partners nhé www.phuoc-partner.com. Cám ơn bạn rất nhiều và chúc bạn thành công trong công việc của mình. Thân ái!