Câu hỏi 234. Khi HĐLĐ kết thúc, NSDLĐ có thể chậm thanh toán lương và tiền hoa hồng cho NLĐ trong thời gian tối đa là bao lâu và NSDLĐ cần phải lưu ý những điều kiện gì?

Theo quy định của pháp luật về lao động, khi HĐLĐ kết thúc, NSDLĐ có nghĩa vụ thanh toán đầy đủ các khoản tiền có liên quan đến quyền lợi của NLĐ, không bắt buộc phải thanh toán ngay khi HĐLĐ kết thúc. Theo đó, các bên có trách nhiệm thanh toán đầy đủ các khoản tiền có liên quan đến quyền lợi của mỗi bên trong thời hạn 14 ngày kể từ ngày chấm dứt HĐLĐ, trừ các trường hợp sau đây thì có thể kéo dài thời hạn nhưng cũng không được quá 30 ngày:

  1. NSDLĐ không phải là cá nhân chấm dứt hoạt động;
  2. NSDLĐ thay đổi cơ cấu, công nghệ hoặc vì lý do kinh tế;
  • Chia, tách, hợp nhất, sáp nhập; bán, cho thuê, chuyển đổi loại hình doanh nghiệp; chuyển nhượng quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản của doanh nghiệp, hợp tác xã; hay
  1. Do thiên tai, hỏa hoạn, địch họa hoặc dịch bệnh nguy hiểm.

Bên cạnh đó, theo quy định của pháp luật về lao động thì NSDLĐ phải trả lương trực tiếp, đầy đủ và đúng hạn cho NLĐ. Trong các trường hợp bất khả kháng, NSDLĐ có thể chậm trả lương cho NLĐ nhưng cũng không được chậm quá 30 ngày. Tuy nhiên, trong một số trường hợp, NSDLĐ thanh toán lương, tiền hoa hồng chậm hơn thời hạn mà pháp luật về lao động cho phép từ 15 ngày trở lên thì NSDLĐ phải đền bù cho NLĐ một khoản tiền ít nhất bằng số tiền lãi của số tiền trả chậm tính theo lãi suất huy động tiền gửi có kỳ hạn 01 tháng do ngân hàng nơi NSDLĐ mở tài khoản trả lương cho NLĐ công bố tại thời điểm trả lương.

Như vậy, pháp luật về lao động tuy không ràng buộc NSDLĐ phải thanh toán các khoản tiền có liên quan đến quyền lợi của NLĐ ngay tại thời điểm HĐLĐ chấm dứt nhưng vẫn đưa ra một khoảng thời gian nhất định để NSDLĐ có thể hoàn thành nghĩa vụ thanh toán của mình. NSDLĐ có thể chậm thanh toán lương và tiền hoa hồng cho NLĐ trong thời gian tối đa là 14 ngày và có thể kéo dài nhưng không được vượt quá 30 ngày đối với một số trường hợp cụ thể. Doanh nghiệp cần lưu ý, nếu trong thời hạn nêu trên mà không giải quyết vấn đề chậm thanh toán tiền lương thì NLĐ có quyền làm đơn gửi đến Phòng lao động Thương binh và Xã hội nơi doanh nghiệp đăng ký trụ sở để được giải quyết hoặc khởi kiện lên Tòa án nhân dân cấp quận/huyện nơi doanh nghiệp đăng ký trụ sở để yêu cầu giải quyết.

 

Biểu mẫu này được soạn thảo trên cơ sở dựa vào những kiến thức chuyên môn pháp luật lao động mà tôi đã được học cũng như những kinh nghiệm về hành nghề luật sư trong nhiều năm qua. Nếu bạn thấy biểu mẫu chia sẻ của tôi ở trên là hữu ích, xin hãy ủng hộ tôi bằng một cú click chuột vào website của Công ty luật Phuoc & Partners nhé www.phuoc-partner.com. Cám ơn bạn rất nhiều và chúc bạn thành công trong công việc của mình. Thân ái!