Câu hỏi 239. NLĐ tự ý nghỉ 01 ngày làm việc không xin phép thì NSDLĐ có quyền không trả lương cho NLĐ ngày đó không? nếu có, thì căn cứ vào quy định nào của pháp luật? Khi nào thì doanh nghiệp được khấu trừ lương của NLĐ?

Một thực tế rõ ràng rằng nếu NLĐ không làm việc thì NSDLĐ sẽ không trả lương nhưng liệu NSDLĐ dựa vào căn cứ pháp lý nào trong pháp luật về lao động để không trả lương cho NLĐ khi NLĐ tự ý nghỉ việc 01 ngày hoặc dưới 04 ngày trong năm mà không xin phép hoặc không có lý do chính đáng. Điều 36.1 e Bộ luật Lao động 2019 chỉ quy định NSDLĐ có quyền đơn phương chấm dứt HĐLĐ trong trường hợp NLĐ tự ý bỏ việc mà không có lý do chính đáng từ 05 ngày làm việc liên tục trở lên. Tuy nhiên, đối với trường hợp NLĐ nghỉ dưới 04 ngày và không liên tục thì NSDLĐ sẽ không thể áp dụng quy định trên để có thể đơn phương chấm dứt HĐLĐ. Trong khi đó, pháp luật về lao động lại buộc NSDLĐ phải trả đủ lương theo thỏa thuận trong HĐLĐ. Trong khi đó, nhiều doanh nghiệp chỉ có thể áp dụng việc xử lý KLLĐ đối với NLĐ và việc áp dụng hình thức xử lý KLLĐ này đòi hỏi NSDLĐ phải áp dụng một quy trình thủ tục phức tạp và mất nhiều thời gian.

Trong hoàn cảnh như trên, NSDLĐ nên xem xét việc áp dụng lý giải đối với quy định về tiền lương là số tiền mà NSDLĐ trả cho NLĐ theo thỏa thuận để thực hiện công việc, bao gồm mức lương theo công việc hoặc chức danh, phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác. Hình thức trả lương sẽ do các bên tự thỏa thuận theo một trong ba phương thức theo thời gian, sản phẩm hoặc khoán. Như vậy, giả định cần đặt ra ở đây là các bên đã có thỏa thuận về hình thức trả lương theo phương thức thời gian. Bởi lẽ, theo hai hình thức còn lại thì sẽ không có cơ sở pháp lý để NSDLĐ quản lý đối với thời gian làm việc của NLĐ.

Khi xem xét thời gian là cơ sở để tính tiền lương, NLĐ được hưởng lương theo thời gian làm việc thực tế theo tháng, tuần, ngày, giờ theo thỏa thuận trong HĐLĐ. Trong trường hợp này, NSDLĐ cần rà soát lại toàn bộ quy định nội bộ có liên quan đến thời gian làm việc của NLĐ để có cơ sở pháp lý cho việc tính tiền lương trả cho NLĐ. Nếu không có bất kỳ thỏa thuận chi tiết nào về cách tính trả lương theo giờ theo tiền lương ngày được trả cho 01 ngày làm việc thì NSDLĐ phải thực hiện theo thỏa thuận trong HĐLĐ và buộc phải trả đủ lương cho NLĐ theo tháng.

Như vậy, trong trường hợp này NSDLĐ phải có thông báo gửi NLĐ và xác nhận việc tự ý nghỉ nêu trên được xem như là NLĐ đã chấp nhận việc nghỉ không hưởng lương.

 

Biểu mẫu này được soạn thảo trên cơ sở dựa vào những kiến thức chuyên môn pháp luật lao động mà tôi đã được học cũng như những kinh nghiệm về hành nghề luật sư trong nhiều năm qua. Nếu bạn thấy biểu mẫu chia sẻ của tôi ở trên là hữu ích, xin hãy ủng hộ tôi bằng một cú click chuột vào website của Công ty luật Phuoc & Partners nhé www.phuoc-partner.com. Cám ơn bạn rất nhiều và chúc bạn thành công trong công việc của mình. Thân ái!