Câu hỏi: Trong trường hợp người lao động bốc thăm trúng thưởng trong tiệc cuối năm của doanh nghiệp tổ chức hoặc được tặng quà hiện kim do làm việc lâu năm thì người lao động có phải đóng thuế thu nhập cá nhân đối với các khoản thưởng đó không?

Trả lời:

  1. Phần thưởng từ bốc thăm trúng thưởng

Đối với trường hợp người lao động bốc thăm trúng thưởng được quà tặng hoặc phiếu mua hàng trong chương trình tiệc cuối năm do doanh nghiệp tổ chức, phần thưởng người lao động nhận được sẽ được xem là khoản thu nhập từ trúng thưởng trong các trò chơi, cuộc thi có thưởng và các hình thức trúng thưởng khác do các tổ chức kinh tế, cơ quan hành chính, sự nghiệp, các đoàn thể và các tổ chức, cá nhân khác tổ chức[1]. Vì vậy, khoản thu nhập này sẽ phải chịu thuế thu nhập cá nhân. Tuy nhiên, nếu giá trị của khoản trúng thưởng dưới 10.000.000 đồng thì người lao động không phải nộp thuế thu nhập cá nhân đối với khoản thu nhập từ việc trúng thưởng này[2]. Theo đó, khoản thu nhập từ việc trúng thưởng cũng không phải cộng gộp vào thu nhập từ tiền lương, tiền công để tính thuế thu nhập cá nhân từ tiền lương, tiền công của người lao động. Ngược lại, nếu quà tặng có giá trị trên 10.000.000 đồng thì người lao động sẽ bị khấu trừ trực tiếp 10%[3] trên phần giá trị vượt quá 10.000.000 đồng.

Lưu ý, khoản thưởng mà người lao động nhận được từ chương trình bốc thăm trúng thưởng do doanh nghiệp tự tổ chức vào các bữa tiệc cuối năm sẽ không được xem là các khoản thưởng bằng tiền hoặc không bằng tiền dưới mọi hình thức, kể cả thưởng bằng chứng khoán, làm cơ sở tính thu nhập từ tiền lương, tiền công của người lao động[4]. Theo đó, “khoản thưởng bằng tiền hoặc không bằng tiền” theo quy định nêu trên mang ý nghĩa là thưởng thành tích, có chỉ tiêu, điều kiện được nhận cụ thể. Ví dụ, nhân viên kinh doanh đạt hoặc vượt chỉ tiêu kinh doanh trong kỳ, có tiền thưởng hoặc quà tặng thưởng cho việc đạt chỉ tiêu (mang nghĩa bonus). Khi đó, khoản thu nhập này sẽ được tính vào thu nhập từ tiền lương, tiền công để tính thuế thu nhập cá nhân.

  • Phần thưởng từ làm việc lâu năm

Đối với trường hợp người lao động làm việc lâu năm được doanh nghiệp tặng quà dưới hình thức hiện kim hoặc tiền mặt, đây được xem là khoản thu nhập từ tiền lương, tiền công của người lao động và thuộc nhóm các khoản lợi ích khác[5], nên sẽ được tính như là khoản thu nhập từ tiền lương, tiền công của người lao động trong kỳ tính thuế. Thực tế, vẫn có nhiều quan điểm cho rằng đây là khoản thu nhập từ quà tặng[6] nhưng nhìn một cách tổng quan thì có thể thấy rằng việc người lao động làm việc lâu năm được tặng quà là một chính sách nhằm khuyến khích người lao động cống hiến lâu dài cho doanh nghiệp và có được ghi trong thỏa ước lao động tập thể hoặc các quy định nội bộ của doanh nghiệp để áp dụng một cách thống nhất. Do đó, bản chất của khoản thu nhập này là lợi ích dành cho người lao động và phát sinh từ quan hệ lao động.


[1] Điều 2.6.đ Thông tư 111/2013/TT-BTC ngày 15/08/2013

[2] Điều 15.1 Thông tư 111/2013/TT-BTC ngày 15/08/2013

[3] Điều 16.2 Thông tư 111/2013/TT-BTC ngày 15/08/2013

[4] Điều 2.2 (e) Thông tư 111/2013/TT-BTC ngày 15/08/2013

[5] Điều 2.2.(đ.7) Thông tư 111/2013/TT-BTC ngày 15/08/2013

[6] Điều 2.10 Thông tư 111/2013/TT-BTC ngày 15/08/2013