Câu hỏi 15. NSDLĐ có thể ký loại HĐLĐ nào với nhân viên tạp vụ làm việc không trọn thời gian? Khi ký kết HĐLĐ với NLĐ làm việc không trọn thời gian như vậy, NSDLĐ phải thực hiện các chế độ bảo hiểm bắt buộc cho NLĐ nào?

Trả lời:

  1. HĐLĐ ký kết với nhân viên tạp vụ

Theo quy định của BLLĐ, NSDLĐ có thể thỏa thuận với NLĐ để áp dụng chế độ làm việc trọn hoặc không trọn thời gian. Trong đó, chế độ làm việc không trọn thời gian được định nghĩa là chế độ làm việc mà NLĐ có thời gian làm việc ngắn hơn so với thời gian làm việc bình thường theo ngày hoặc theo tuần được quy định trong BLLĐ (thời giờ làm việc bình thường của NLĐ sẽ không quá 08 giờ trong 01 ngày và 48 giờ trong 01 tuần)[1].

Cũng theo quy định của BLLĐ, NLĐ nào làm việc theo chế độ không trọn thời gian sẽ được hưởng các quyền lợi như NLĐ làm việc trọn thời gian[2]. Như vậy, loại HĐLĐ mà NSDLĐ phải giao kết đối với nhân viên tạp vụ đang áp dụng chế độ làm việc không trọn thời gian sẽ được áp dụng theo các quy định về loại HĐLĐ của chế độ làm việc trọn thời gian. Về điểm này, theo Điều 20 BLLĐ, HĐLĐ chỉ có thể được giao kết giữa NSDLĐ và NLĐ theo 01 trong 02 loại sau đây:

  • HĐLĐ không xác định thời hạn; và
  • HĐLĐ xác định thời hạn, với thời hạn không quá 36 tháng.

Nếu NSDLĐ giao kết các loại HĐLĐ như được đề cập ở trên, NSDLĐ cũng cần lưu ý hai vấn đề sau đây:

  • Đối với loại HĐLĐ xác định thời hạn, các bên chỉ được giao kết thêm tối đa là 01 lần khi HĐLĐ xác định thời hạn hết hạn, sau đó nếu NLĐ vẫn tiếp tục làm việc thì các bên phải giao kết HĐLĐ không xác định thời hạn[3]; và
  • Nếu NSDLĐ là cá nhân, có thuê mướn nhân viên tạp vụ để thực hiện các công việc gia đình như nội trợ, quản gia, chăm sóc trẻ em chăm sóc người bệnh, chăm sóc người già, lái xe, làm vườn và các công việc khác cho hộ gia đình nhưng không có liên quan đến hoạt động thương mại thì thời hạn của HĐLĐ sẽ được các bên tự thỏa thuận. Điều này có thể được hiểu rằng, đối với NLĐ nào là người giúp việc gia đình thì thời hạn của HĐLĐ có thể là 01 năm, 02 năm, 03 năm thậm chí là 04 năm. Không những thế, các bên giao kết có thể đơn phương chấm dứt HĐLĐ vào bất kỳ lúc nào miễn là có báo trước cho bên còn lại ít nhất là 15 ngày[4].

2. Các chế độ bảo hiểm bắt buộc đối với NLĐ làm việc không trọn thời gian

Theo quy định của Luật BHXH, NLĐ nào làm việc theo HĐLĐ có thời hạn từ đủ 01 tháng đến dưới 03 tháng, HĐLĐ xác định thời hạn hoặc HĐLĐ không xác định thời hạn đều thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc[5]. Như vậy, khi NSDLĐ giao kết HĐLĐ với nhân viên tạp vụ làm việc không trọn thời gian thì sẽ thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc và NSDLĐ phải đóng BHXH bắt buộc cho nhân viên tạp vụ đó.


[1] Điều 32.1 BLLĐ

[2] Điều 32.3 BLLĐ

[3] Điều 20.2 BLLĐ

[4] Điều 161.1 và 162.2 BLLĐ

[5] Điều 2.1 Luật BHXH

 

Biểu mẫu này được soạn thảo trên cơ sở dựa vào những kiến thức chuyên môn pháp luật lao động mà tôi đã được học cũng như những kinh nghiệm về hành nghề luật sư trong nhiều năm qua. Nếu bạn thấy biểu mẫu chia sẻ của tôi ở trên là hữu ích, xin hãy ủng hộ tôi bằng một cú click chuột vào website của Công ty luật Phuoc & Partners nhé www.phuoc-partner.com. Cám ơn bạn rất nhiều và chúc bạn thành công trong công việc của mình. Thân ái!