Câu hỏi: Theo đặc thù của ngành sản xuất, NLĐ thường có một khoảng thời gian dài chờ đợi nguyên liệu sản xuất đến nhà máy để tiếp tục thực hiện công việc được giao. Trong trường hợp này, NSDLĐ có thể quy định thời giờ làm việc của NLĐ không liên tục nhưng vẫn đảm bảo không quá 08 tiếng/ngày không? Ví dụ, thời giờ làm việc của NLĐ bắt đầu từ 07 giờ sáng đến 12 giờ trưa và bắt đầu lại từ 05 giờ đến 08 giờ tối. Trong đó, thời gian từ 12 giờ trưa đến 05 giờ chiều, NLĐ được nghỉ ngơi ở nơi làm việc nhưng vẫn đảm bảo có mặt khi cần thiết

Trả lời:

NSDLĐ có thể quy định thời giờ làm việc cho NLĐ theo giờ, theo ngày hoặc theo tuần. Trong trường hợp làm việc theo ngày, thời giờ làm việc bình thường áp dụng cho tất cả NLĐ sẽ không được vượt quá 8 giờ mỗi ngày (trừ trường hợp NLĐ chỉ làm việc 06 giờ mỗi ngày đối với các công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm theo quy định). Trong trường hợp làm việc theo tuần, thời giờ làm việc bình thường sẽ không được vượt quá 10 giờ[1].

Đối với những NLĐ làm việc theo ca mà có thời giờ làm việc liên tục 08 giờ hoặc 06 giờ (đối với các công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm) thì sẽ được nghỉ giữa giờ ít nhất 30 phút, hoặc 45 phút nếu làm việc vào ban đêm (được tính vào thời giờ làm việc)[2]. Bên cạnh thời gian nghỉ ngơi theo luật, NSDLĐ có thể quy định “thời gian nghỉ ngơi ngắn khác” và đưa nội dung này vào NQLĐ. Cụ thể, thuật ngữ “thời gian nghỉ ngơi ngắn khác” thường được diễn giải như một khoảng thời gian nghỉ ngơi thêm ngắn hơn khoảng thời gian nghỉ ngơi 30 phút hoặc 45 phút theo luật định nêu trên.

Như vậy, trong trường hợp của câu hỏi nêu trên, việc quy định thời giờ làm việc không liên tục nhưng vẫn đảm bảo không quá 08 tiếng/ngày cho NLĐ (từ 07 giờ sáng đến 12 giờ trưa và từ 05 giờ chiều đến 08 giờ tối) về nguyên tắc là phù hợp với quy định của pháp luật lao động. Tuy nhiên, đối với khoảng thời gian NLĐ được nghỉ ngơi nhưng vẫn phải đảm bảo có mặt khi cần thiết từ 12 giờ trưa đến 05 giờ chiều do đặc thù của ngành sản xuất phải chờ nguyên liệu từ các khâu hoặc các đơn vị khác chuyển đến, thời gian này vẫn có thể bị xem như là thời gian làm việc của NLĐ vì trong thực tế, NLĐ vẫn luôn trong trạng thái sẵn sàng chờ yêu cầu làm việc từ NSDLĐ vào bất cứ lúc nào trong suốt khoảng thời gian nghỉ ngơi đó. Vì thế, điều này có thể dẫn đến hệ quả là tổng thời giờ làm việc bình thường của NLĐ đã vượt quá 8 giờ hoặc 10 giờ mỗi ngày, và không phù hợp với quy định của pháp luật lao động nữa. Trong trường hợp NSDLĐ vẫn quy định và yêu cầu NLĐ làm việc theo thời giờ làm việc như trên, NSDLĐ có thể bị xử phạt vi phạm hành chính lên đến 50.000.000 đồng[3].


[1] Điều 104 Bộ luật Lao động

[2] Điều 108 Bộ luật Lao động

[3] Điều 3.1 và Điều 14.3 (a) của Nghị định 95/2013/NĐ-CP ngày 22/08/2013, được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 88/2015/NĐ-CP ngày 07/10/2015