CHƯƠNG X: CÔNG ĐOÀN

Pháp luật lao động trao cho NLĐ quyền tự do lập hội thể hiện qua quyền thành lập, gia nhập và hoạt động công đoàn. Công đoàn là tổ chức đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của NLĐ; tham gia, thương lượng, ký kết và giám sát việc thực hiện TƯLĐTT, thang lương, bảng lương, định mức lao động, quy chế trả lương, quy chế thưởng, NQLĐ, quy chế dân chủ ở doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức; tham gia, hỗ trợ giải quyết tranh chấp lao động; đối thoại, hợp tác với NSDLĐ xây dựng quan hệ lao động hài hoà, ổn định, tiến Bộ tại doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức. Có thể nói, đa số các vấn đề lao động chính yếu đối với NLĐ trong doanh nghiệp đều bắt buộc có sự tham gia, đóng góp ý kiến của công đoàn.