Công văn 8228/BYT-MTV/v hướng dẫn xét nghiệm SARS-CoV-2 đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh

BỘ Y TẾ
——-
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
Số: 8228/BYT-MT
V/v hướng dẫn xét nghiệm SARS-CoV-2 đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh
Hà Nội, ngày 30 tháng 9 năm 2021

 

Kính gửi: – Các Bộ, ngành, cơ quan trực thuộc Chính phủ;
– Ủy ban nhân dân các tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương.

Để tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19 và tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động sản xuất kinh doanh tại các địa phương trong tình hình mới; Bộ Y tế (Cơ quan thường trực của Ban chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch COVID-19) đề nghị các Bộ, ngành và Ủy ban nhân dân cấp tỉnh khẩn trương chỉ đạo triển khai các nội dung sau:

  1. Quy định về xét nghiệm SARS-COV-2 tại cơ sở sản xuất, kinh doanh (CSSXKD):

– Thực hiện xét nghiệm sàng lọc đối với tất cả các trường hợp người lao động có biểu hiện nghi ngờ mắc COVID-19 như ho, sốt, khó thở… hoặc có yếu tố dịch tễ liên quan.

– Thực hiện xét nghiệm định kỳ cho người lao động:

TT Địa phương thực hiện Người lao động có nguy cơ cao (tổ trưởng tổ sản xuất, quản đốc phân xưởng, lãnh đạo công ty, lễ tân, …)* Người cung cấp dịch vụ trực tiếp cho CSSXKD (cung cấp suất ăn, thực phẩm, nguyên vật liệu, dịch vụ bảo vệ, vệ sinh)*
1 Các tỉnh, thành phố có nguy cơ rất cao. Xét nghiệm hằng tuần tối thiểu cho 20% người lao động. Xét nghiệm hằng tuần cho toàn bộ người lao động.
2 Các tỉnh, thành phố có nguy cơ cao và có nguy cơ. Xét nghiệm 02 tuần/lần tối thiểu cho 5-10% người lao động. Xét nghiệm 02 tuần/lần cho toàn bộ người lao động.

* Không thực hiện đối với người đã tiêm đủ liều vắc xin (liều cuối cùng tiêm trong thời gian ít nhất 14 ngày và không quá 12 tháng), hoặc đã khỏi bệnh COVID-19 trong vòng 06 tháng (Nếu có, chỉ khuyến khích, không bắt buộc).

– Kỹ thuật xét nghiệm bằng phương pháp RT-PCR hoặc Test kháng nguyên nhanh.

– Kết quả xét nghiệm phải được báo cáo ngay cho Trung tâm y tế cấp huyện nơi cơ sở sản xuất, kinh doanh đóng chân (Trong khoảng 02 giờ sau khi kết thúc ngày xét nghiệm và báo cáo ngay sau khi có trường hợp dương tính với SARS- CoV-2).

  1. Cơ sở sản xuất, kinh doanh nếu tự xét nghiệm bằng test nhanh kháng nguyên SARS-COV-2 thì phải được hướng dẫn của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật cấp tỉnh hoặc Trung tâm Y tế cấp huyện. Test nhanh kháng nguyên SARS-COV-2 phải thuộc danh mục đã được cấp số đăng ký lưu hành hoặc cấp giấy phép nhập khẩu của Bộ Y tế. Cơ sở sản xuất, kinh doanh tự chịu trách nhiệm về chất lượng Test kháng nguyên, quy trình và kết quả xét nghiệm. Trung tâm Y tế cấp huyện chịu trách nhiệm kiểm tra, giám sát việc thực hiện và tiến hành xử lý ngay, đúng quy định khi nhận được báo cáo kết quả xét nghiệm có trường hợp dương tính với SARS-CoV-2.
  2. Lái xe vận chuyển hàng hóa liên tỉnh, thành phố: Nếu di chuyển từ khu vực đang thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16/CT-TTg sang khu vực liền kề đang áp dụng cấp độ nguy cơ dịch bệnh thấp hơn thì việc xét nghiệm phải do cơ sở y tế thực hiện; thời gian xét nghiệm theo đúng quy định tại Công văn số 5753/BYT-MT ngày 19/7/2021 về việc xét nghiệm và tạo điều kiện thuận lợi cho người vận chuyển hàng hoá.

Trân trọng cảm ơn./.

 

Nơi nhận:
– Như trên;
– TTg. Phạm Minh Chính (để b/c);
– Các đ/c PTTg (để b/c);
– Đ/c Bộ trưởng (để b/c);
– Các đ/c Thứ trưởng;
– Các Vụ/Cục: TTKT, YTDP;
– SYT, TT KSBT tỉnh/thành phố (để t/h);
– Lưu: VT, MT.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Đỗ Xuân Tuyên