Câu hỏi 63. Giấy xác nhận của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh được xác định như thế nào nếu NLĐ nghỉ việc do bản thân hoặc người thân của NLĐ bị ốm?

Trả lời:

Hiện nay, chưa có quy định pháp luật hướng dẫn các loại giấy tờ nào sẽ được xem là Giấy xác nhận hợp lệ của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật. Tuy nhiên, theo quy định tại Điều 41 và Điều 42 Luật Khám bệnh, chữa bệnh thì các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh được tổ chức dưới các hình thức sau:

  • Bệnh viện;
  • Cơ sở giám định y khoa;
  • Phòng khám đa khoa;
  • Phòng khám chuyên khoa, bác sỹ gia đình;
  • Phòng chẩn trị y học cổ truyền;
  • Nhà hộ sinh;
  • Cơ sở chẩn đoán;
  • Cơ sở dịch vụ y tế;
  • Trạm y tế cấp xã và tương đương; và
  • Các hình thức tổ chức khám bệnh, chữa bệnh khác (tham khảo thêm quy định tại Điều 22 Nghị định 109/2016/NĐ-CP của Chính phủ).

Hơn nữa các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh nêu trên còn phải hội đủ điều kiện để được cấp Giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh. Như vậy, Giấy xác nhận của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật sẽ được hiểu là Giấy xác nhận được các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh nêu trên cấp cho NLĐ hoặc người thân của NLĐ theo quy định của Điều 125.4 BLLĐ.

Trên thực tế, Giấy xác nhận nghỉ việc hưởng BHXH tại Phụ lục 7 Thông tư 56/2017/TT-BYT của Bộ Y tế có thể được xem là một trong những giấy xác nhận chứng minh cho trường hợp nghỉ việc có lý do của NLĐ. Trong đó, giấy xác nhận nghỉ việc hưởng BHXH ghi nhận rõ thông tin của người bệnh và số ngày nghỉ cụ thể để NSDLĐ dùng làm căn cứ để xác định số ngày nghỉ việc có lý do của NLĐ.