Hỏi Đáp Về Bộ Luật Lao Động Của Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam

Bộ luật lao động năm 2012 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 3 thông qua ngày 18 tháng 6 năm 2012 thay thế Bộ luật lao động cũ (đã qua 3 lần sửa đổi) và có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 05 năm 2013. Bộ luật lao động (sửa đổi) gồm 17 chương, 242 điều, tăng 19 điều so với Bộ luật lao động hiện hành (223 điều). 

Nhằm kịp thời cung cấp cho bạn đọc những nội dung mới nhất của Bộ luật lao động (sửa đổi), Nhà xuất bản Lao Động giới thiệu cuốn sách: “Hỏi Đáp Về Bộ Luật Lao Động Của Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam”. 

Trên cơ sở nội dung của Bộ luật lao động năm 2012 được Quốc hội thông qua ngày 18 tháng 6 năm 2012, cuốn sách đã giới thiệu toàn văn Bộ luật lao động năm 2012. Phần Hỏi đáp cuốn sách bao gồm các câu hỏi – trả lời về những nội dung cơ bản và các vấn đề được sửa đổi, bổ sung mới của Bộ luật lao động năm 2012. Ngoài ra, một số câu hỏi đáp về các tình huống của pháp luật lao động như: Hỏi đáp về an toàn lao động, chế độ, chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, chế độ hưu trí, thai sản…

Quý độc giả quan tâm vui lòng mua sách tại đường dẫn: https://xemsachhay.com/hoi-dap-ve-bo-luat-lao-dong-cua-nuoc-cong-hoa-xa-hoi-chu-nghia-viet-nam/

Mời bạn đón đọc.