Hội nghị Luật Lao động 2023 – Hành động Cẩn trọng Phát triển Bền vững

Hội nghị Luật Lao động 2023 do Câu lạc bộ Nhân sự Việt Nam tổ chức với chủ đề “Hành động Cẩn trọng Phát triển Bền vững” vào ngày 26/5/2023 tại Thành phố Hồ Chí Minh, thu hút sự tham gia của các chuyên gia và giảng viên trong lĩnh vực Luật Lao động và Thuế. Sự kiện này là cơ hội cho doanh nghiệp tìm hiểu và chia sẻ những kiến thức và kinh nghiệm mới nhất trong lĩnh vực pháp luật lao động, giúp thực thi các quy định pháp luật lao động một cách hiệu quả và bền vững tại doanh nghiệp, đồng thời giúp cho doanh nghiệp đạt được sự phát triển bền vững. Hội nghị thu hút khoảng 1.000 người tham dự gồm những người làm công việc nhân sự, luật sư nội bộ, giám đốc doanh nghiệp và các luật sư độc lập. Chủ đề “Hành động cẩn trọng phát triển bền vững” nhấn mạnh tầm quan trọng của việc thực thi các quy định pháp luật lao động đúng cách và bền vững trong bối cảnh suy thoái toàn cầu và nhắc nhở các doanh nghiệp về trách nhiệm của họ trong việc bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động tại nơi làm việc, đồng thời đảm bảo sự phát triển bền vững cho chính doanh nghiệp của họ.