Kinh nghiệm từ các trường hợp tái cấu trúc| [VNHR] 25/04/2019

Ngày 25/4/2019, Câu lạc bộ Nhân sự Việt Nam -Vietnam Human Resources Association (VNHR) tổ chức sự kiện Hội thảo với chủ đề: “Kinh nghiệm từ các trường hợp tái cấu trúc” tại TP. Hồ Chí Minh.

Sự kiện có sự tham gia của Luật sư Nguyễn Vân Quỳnh và Luật sư Thành viên Nguyễn Hữu Phước của Phuoc & Partners trong vai trò là những Diễn giả chính trình bày và phân tích các nội dung quan trọng do pháp luật quy định liên quan đến các trường hợp tái cấu trúc. Cuối chương trình, những Người tham dự và các Diễn giả cùng nhau chia sẻ vấn đề và giải pháp thực tiễn bổ ích có liên quan giúp cho Doanh nghiệp và các Nhà quản trị vận dụng thành công đối với các chiến lược tái cấu trúc.

Thời gian: 08:30 – 11:30, Thứ Năm ngày 25/04/2019
Địa điểm: đang cập nhậttại Tp. HCM
Số lượng giới hạn: 70 chỗ

Trình bày bởi:
Luật sư Nguyễn Vân Quỳnh
– Luật sư thành viên, Công ty Luật Phước và Các Cộng sự
– Thành viên Tổ tư vấn Pháp lý VNHR

Luật sư Nguyễn Hữu Phước
– Luật Sư Sáng Lập, Công ty Luật Phước và Các Cộng sự
– Thành viên Ban điều hành VNHR

Bà Lê Thị Kim Anh– Tổng giám đốc, công ty Tư vấn Năng động
– Phó chủ tịch, VNHR