Lao Động & Việc Làm

Hỗ trợ khách hàng trong việc giải quyết hầu hết các vấn đề có liên quan đến pháp luật lao động và việc làm mà doanh nghiệp gặp phải. Dù khách hàng là doanh nghiệp đang nổi hay đã thành lập nhiều năm, chúng tôi luôn đồng hành với khách hàng để đạt được lợi thế cạnh tranh trong tất cả các vấn đề pháp lý có liên quan đến lao động và việc làm mà ảnh hưởng đến “vấn đề cốt lõi” của khách hàng.

Từ dịch vụ tài chính, ngành dược phẩm cho đến lĩnh vực bất động sản – chỉ nêu ra một vài ví dụ – chúng tôi hiểu được ngành nghề và nhu cầu của khách hàng. Từ phòng họp tại doanh nghiệp cho đến những buổi xét xử tại tòa án, chúng tôi có thể hỗ trợ khách hàng tất cả – từ tư vấn và tranh tụng về việc làm, tranh tụng về các vụ kiện có liên quan đến công việc phức tạp và phúc lợi của người lao động, thương lượng về thỏa ước lao động tập thể ngành và thương lượng về thỏa ước lao động tập thể với từng doanh nghiệp, các vấn đề có liên quan đến các cơ quan lao động địa phương, tranh chấp về sở hữu trí tuệ trong mối quan hệ lao động, và các vấn đề khác có liên quan đến trường hợp rắc rối về phúc lợi của người lao động. Đội ngũ luật sư của chúng tôi có những kinh nghiệm chuyên môn – và sự cam kết về chất lượng vượt trội – đáp ứng nhu cầu của khách hàng nhằm đạt được các mục tiêu đề ra.

Đội ngũ luật sư của chúng tôi được công nhận là các chuyên gia tư vấn giàu kinh nghiệm trong việc giải quyết các tình huống phức tạp có liên quan đến pháp luật lao động Việt Nam tại các cơ quan, tổ chức Nhà nước và các tòa án, những nơi thi hành Bộ luật này. Đội ngũ luật sư của chúng tôi có kiến thức chuyên sâu về các yêu cầu của Chính phủ đối với việc tuyển dụng bình đẳng thông qua việc sử dụng lao động là người thiểu số, người khuyết tật, cựu chiến binh có năng lực và có thể tư vấn một cách thông thạo cho khách hàng về việc tuân thủ pháp luật lao động.

 1. Tư vấn việc làm

Chúng tôi mang đến cho khách hàng những dịch vụ pháp lý theo yêu cầu để xử lý một cách có hiệu quả những thách thức về tuân thủ, nguồn nhân lực và pháp lý vốn phức tạp và thường xuyên thay đổi của Việt Nam.

Các doanh nghiệp có đặt cơ sở tại Việt Nam và các doanh nghiệp có hoạt động kinh doanh tại Việt Nam thường yêu cầu những đáp ứng và giải pháp nhanh chóng đối với các vấn đề pháp lý lao động phức tạp của Việt Nam. Để giải quyết các yêu cầu này, luật sư Nguyễn Hữu Phước với công việc chuyên môn hàng ngày là chỉ chuyên tư vấn các vấn đề về lao động, việc làm và phúc lợi.

Với hàng chục năm kinh nghiệm ở nhiều phương diện của pháp luật lao động Việt Nam. Đội ngũ luật sư của chúng tôi tập trung vào việc tư vấn các vấn đề về việc làm và đại diện cho người sử dụng lao động trong các thủ tục tố tụng hành chính liên quan đến tổ chức chính quyền, tranh tụng và giao dịch doanh nghiệp. Luật sư Nguyễn Hữu Phước thông thạo về cách xử lý đặc thù của Việt Nam đối với các vấn đề về lao động, và các chương phức tạp của Bộ luật Lao động có thể nằm im ẩn như những cái bẫy chực chờ những doanh nghiệp đang có hoạt động kinh doanh tại Việt Nam phạm sai sót vì thiếu sự cẩntrọng cần thiết.

Chúng tôi kết hợp với khách hàng để có thể giải quyết nhanh chóng các vấn đề pháp lý hàng ngày về nguồn nhân lực và việc làm phát sinh có liên quan đến các ứng viên xin việc, người lao động đang làm việc và cả người lao động đã nghỉ việc. Chúng tôi có thể tư vấn dưới hình thức thỏa thuận thuê dịch vụ tư vấn pháp lý hàng tháng, thuê theo phí cố định hay tính phí/giờ trên từng vụ việc cụ thể tùy theo quyết định tại từng thời điểm của khách hàng.

Các lĩnh vực chuyên môn chính của Bộ phận Lao động và Việc làm bao gồm:

a. Kiểm tra chính sách và tuân thủ

 • Xem xét các tài liệu như sổ tay nhân viên và hướng dẫn dành cho người lao động, nội quy lao động mà khách hàng sử dụng trong suốt thời gian tồn tại và duy trì mối quan hệ lao động để tuân thủ nghiêm chỉnh pháp luật lao động Việt Nam. Các luật sư của chúng tôi cũng làm việc với khách hàng để điều chỉnh các thủ tục nhân sự của doanh nghiệp sao cho phù hợp với pháp luật lao động Việt Nam nhưng vẫn duy trì được tính chất đặc thù của từng doanh nghiệp.

b. Soạn thảo chính sách, thỏa thuận và kế hoạch

 • Thường xuyên rà soát, sửa đổi và soạn thảo các tài liệu doanh nghiệp phù hợp với pháp luật lao động Việt Nam bao gồm hợp đồng dịch vụ nhà thầu độc lập, hợp đồng lao động, thỏa thuận thông tin mật và bảo mật thông tin, thỏa thuận không cạnh tranh; thỏa thuận thuê người lao động chủ chốt, thỏa thuận trợ cấp người lao động khi thay quyền kiểm soát doanh nghiệp, thỏa thuận giải trừ trách nhiệm chung và thỏa thuận trợ cấp thôi việc; các thỏa thuận và kế hoạch về các khoản tiền thưởng và thù lao tùy ý; chính sách việc làm; thư mời làm việc, biên bản xử lý vi phạm kỷ luật và các kế hoạch cải tiến thành tích công việc.

c. Bộ quy trình liên quan đến lao động

 • Cung cấp cho khách hàng các lưu đồ toàn diện và các chuẩn hỗ trợ nội bộ đối với các vấn đề liên quan đến lao động và việc làm, bao gồm nhưng không giới hạn quy trình ký kết, sửa đổi và chấm dứt hợp đồng lao động, quy trình kỷ luật lao động, quy trình giải quyết tranh chấp lao động v.v.

d. Thay đổi lực lượng lao động

 • Tham gia giải quyết và giúp đỡ khách hàng quản lý các vấn đề về lao động và việc làm phát sinh trong trường hợp tái cơ cấu và tái tổ chức doanh nghiệp, bao gồm việc giảm lực lượng lao động, đóng cửa và di dời nhà máy, thuê dịch vụ gia công trong và ngoài nước.

e. Các giao dịch của doanh nghiệp

 • Tham gia giải quyết và giúp đỡ khách hàng quản lý toàn diện các vấn đề về lao động, việc làm, phúc lợi, tính công bằng và thù lao của cấp điều hành phát sinh trong các giao dịch doanh nghiệp như mua, bán, sáp nhập, chia, tách và thành lập doanh nghiệp, bao gồm việc soạn thảo và rà soát các cam kết và bảo đảm, các điều kiện giao dịch, thẩm tra năng lực và tình trạng pháp lý của đối tác và đánh giá rủi ro ở góc độ pháp luật lao động; thuê mướn và chuyển tiếp người lao động; giữ chân người lao động chủ chốt và sự phối hợp lực lượng lao động.

f. Điều tra, kiểm toán và khiếu nại với các cơ quan nhà nước của Việt Nam 

 • Luật sư Nguyễn Hữu Phước đại diện và bảo vệ cho khách hàng trong việc điều tra, kiểm toán và các thủ tục khiếu nại trước các cơ quan nhà nước địa phương có thẩm quyền.

g. Xem xét tình trạng kiểm tra sức khỏe tuân thủ của người lao động tại Việt Nam

 • Tham gia hỗ trợ khách hàng xem xét tình trạng kiểm tra sức khỏe của người lao động tại Việt Nam để bảo đảm khách hàng tuân thủ pháp luật lao động Việt Nam có liên quan và đồng thời xem xét các văn bản, chính sách, thủ tục có liên quan đến toàn bộ quá trình làm việc từ đầu cho đến khi chấm dứt mối quan hệ lao động. Trong phần kết luận về vấn đề này, chúng tôi sẽ đánh giá các mặt cụ thể của khách hàng mà có nguy cơ không bảo đảm việc tuân thủ pháp luật lao động. Sau đó, khách hàng sẽ nhận được một bản báo cáo chi tiết về các mặt này, bao gồm các vấn đề liên quan đến pháp luật Việt Nam mà cần được sự quan tâm của doanh nghiệp.

h. Thẩm tra về việc làm và đối tác tại Việt Nam

 • Trong các hợp đồng Mua bán và Sáp nhập, vấn đề lao động và việc làm là một trong những lĩnh vực then chốt mà bên bán rất quan tâm. Dịch vụ của chúng tôi là đánh giá các tài liệu có liên quan đến lao động và việc làm và các thông tin kinh doanh mà bên mua cung cấp để đưa ra ý kiến pháp lý về các vấn đề rủi ro có liên quan đến mục tiêu kinh doanh và các đề xuất kỹ thuật và thực tiễn phù hợp theo quyết định của bên mua.

2. Tuân thủ pháp luật lao động

Người nước ngoài làm việc tại Việt Nam nói chung phải xin giấy phép lao động trừ một số trường hợp ngoại lệ được miễn nhưng phải xin miễn. Chúng tôi cung cấp dịch vụ tư vấn và lập hồ sơ xin giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài của khách hàng và xin quyết định chấp thuận của cơ quan Nhà nước về việc miễn giấy phép lao động

Dịch vụ thị thực và thẻ thường trú

Chúng tôi phối hợp với khách hàng để quản lý hồ sơ xin thị thực lao động, thẻ thường trú có liên quan đến việc làm và hoạt động kinh doanh trong nước và việc thuyên chuyển số lượng lớn nhân sự trong nội bộ doanh nghiệp. Luật sư của chúng tôi thường xuyên tư vấn cho khách hàng về các phương cách nhanh chóng và hiệu quả nhất để tạo thuận lợi cho việc nhập cảnh của người lao động nước ngoài vào Việt Nam.

3. Tranh tụng về việc làm

Khi khách hàng của chúng tôi bị những người lao động đang làm việc hay những người lao động trước đây khởi kiện hoặc ngược lại nếu khách hàng muốn khởi kiện họ, chúng tôi sẽ phối hợp với khách hàng để đạt được kết quả mong muốn nhất. Trong những vụ tranh tụng lớn, chúng tôi sẽ áp dụng công nghệ hiện đại trong việc quản lý hồ sơ và kiểm soát tổng thể vụ kiện. Đối với những vụ kiện nhỏ hơn, kho dữ liệu có thể truy cập rất nhanh của chúng tôi sẽ nâng cao tối đa khả năng xử lý các vụ việc một cách hiệu quả.

Chúng tôi đặt trọng tâm vào chất lượng dịch vụ cao nhất có thể thông qua các hoạt động sau:

 • Tư vấn và điều tra các khiếu kiện về lao động;</li>
 • Tham gia tranh tụng cho những vụ án tranh chấp lao động phức tạp;</li>
 • Soạn thảo kế hoạch về chương trình ưu đãi và đại diện cho khách hàng trong việc xem xét lại ý kiến pháp lý, rà soát việc quản lý doanh nghiệp;
 • Khởi kiện và bào chữa tại các cơ quan Nhà nước địa phương về giải quyết tranh chấp lao động và tại các tòa án liên quan đến người lao động; và
 • Điều tra và phúc đáp thư đe dọa khởi kiện khách hàng theo quy định của pháp luật Việt Nam.

4. Đào tạo về pháp luật lao động

Mảng Đào tạo Nghiệp vụ trong Môi trường Làm việc từ Tài nguyên Kiến thức và cung cấp các chương trình đào tạo tương tác cao triển khai các tiêu chuẩn về kinh doanh và pháp lý thành những hướng dẫn thực tiễn cho học viên.

Các chương trình đào tạo đa dạng bao gồm nhiều chủ đề có liên quan đến lao động và việc làm, giúp khách hàng nắm vững các vấn đề về đào tạo người lao động, giám sát viên, cấp điều hành và về việc quản lý nguồn nhân lực.

Các chương trình huấn luyện của chúng tôi được đội ngũ luật sư giàu kinh nghiệm và các chuyên viên đào tạo năng động chỉ đạo, cung cấp cho các giám sát viên, nhà quản lý và chuyên gia nhân sự những kiến thức và kỹ năng cần thiết để đương đầu với những thử thách chi phối công việc hàng ngày của họ.

Chúng tôi tin rằng tất cả các học viên – từ phòng văn thư cho đến phòng giám đốc – cần tham dự và chủ động trong quá trình học hỏi. Do đó, các khóa đào tạo của chúng tôi sẽ không chuyên biệt tập trung vào các vấn đề pháp lý hiện tại, nhưng thay vào đó sẽ định hướng vào các nhu cầu cụ thể của học viên và đưa ra hàng loạt các bài tập thú vị và sáng tạo, các kịch bản giả thiết và các nghiên cứu cho từng trường hợp thực tế. Chúng tôi cuốn hút học viên qua các “bài học hoặc câu chuyện kinh điển” và các tài liệu đáng nhớ và dễ dàng sử dụng. Góp mặt vào việc giảng dạy tại các khóa học của chúng tôi là những nhà đào tạo chuyên nghiệp và kỳ cựu, họ đồng thời là những chuyên gia trong lĩnh vực pháp luật lao động và việc làm.

Lời góp ý chúng tôi thường nhận được từ các học viên: “đây là khóa đào tạo tốt nhất mà chúng tôi đã từng tham dự“.