Mẫu Quy Trình Thương Lượng Tập Thể Và Ký Kết Thỏa Ước Lao Động

1. BIÊN BẢN CUỘC HỌP GIỮA NGƯỜI SỬ DỤNG LAO ĐỘNG VÀ BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ VỀ VIỆC CHO THÔI VIỆC NGƯỜI LAO ĐỘNG

Để Download BIÊN BẢN CUỘC HỌP GIỮA NGƯỜI SỬ DỤNG LAO ĐỘNG VÀ BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ VỀ VIỆC CHO THÔI VIỆC NGƯỜI LAO ĐỘNG. Bạn vui lòng nhập thông tin email theo form dưới đây, hệ thống sẽ tự động gửi email download link tới hòm thư của Bạn.
Lưu ý: Bạn nên kiểm tra cả hòm thư chính và spam để có thể nhận được link download.2. MẪU BIÊN BẢN TỔ CHỨC LẤY Ý KIẾN CỦA TẬP THỂ NGƯỜI LAO ĐỘNG VỀ THỎA ƯỚC LAO ĐỘNG TẬP THỂ

Để Download MẪU BIÊN BẢN TỔ CHỨC LẤY Ý KIẾN CỦA TẬP THỂ NGƯỜI LAO ĐỘNG VỀ THỎA ƯỚC LAO ĐỘNG TẬP THỂ. Bạn vui lòng nhập thông tin email theo form dưới đây, hệ thống sẽ tự động gửi email download link tới hòm thư của Bạn.
Lưu ý: Bạn nên kiểm tra cả hòm thư chính và spam để có thể nhận được link download.3. MẪU THỎA ƯỚC LAO ĐỘNG TẬP THỂ

Để Download MẪU BIÊN BẢN TỔ CHỨC LẤY Ý KIẾN CỦA TẬP THỂ NGƯỜI LAO ĐỘNG VỀ THỎA ƯỚC LAO ĐỘNG TẬP THỂ. Bạn vui lòng nhập thông tin email theo form dưới đây, hệ thống sẽ tự động gửi email download link tới hòm thư của Bạn.
Lưu ý: Bạn nên kiểm tra cả hòm thư chính và spam để có thể nhận được link download.4. MẪU THƯ YÊU CẦU CỦA NGƯỜI SỬ DỤNG LAO ĐỘNG VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG THỎA ƯỚC LAO ĐỘNG TẬP THỂ

Để Download MẪU THƯ YÊU CẦU CỦA NGƯỜI SỬ DỤNG LAO ĐỘNG VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG THỎA ƯỚC LAO ĐỘNG TẬP THỂ. Bạn vui lòng nhập thông tin email theo form dưới đây, hệ thống sẽ tự động gửi email download link tới hòm thư của Bạn.
Lưu ý: Bạn nên kiểm tra cả hòm thư chính và spam để có thể nhận được link download.

 

Biểu mẫu này được soạn thảo trên cơ sở dựa vào những kiến thức chuyên môn pháp luật lao động mà tôi đã được học cũng như những kinh nghiệm về hành nghề luật sư trong nhiều năm qua. Nếu bạn thấy biểu mẫu chia sẻ của tôi ở trên là hữu ích, xin hãy ủng hộ tôi bằng một cú click chuột vào website của Công ty luật Phuoc & Partners nhé www.phuoc-partner.com. Cám ơn bạn rất nhiều và chúc bạn thành công trong công việc của mình. Thân ái!