Câu hỏi: Người sử dụng lao động có trách nhiệm đóng các loại bảo hiểm bắt buộc và lệ phí công đoàn cho người lao động cao tuổi đang hưởng lương hưu không?

Trả lời:

1.Bảo hiểm bắt buộc

Theo quy định của pháp luật, người lao động cao tuổi đang hưởng lương hưu sẽ không thuộc đối tượng tham gia các loại bảo hiểm bắt buộc. Cụ thể như sau:

  • Đối với việc tham gia đóng bảo hiểm xã hội [1], người hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hằng tháng mà đang giao kết hợp đồng lao động thì không thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc;
  • Đối với việc tham gia đóng bảo hiểm y tế[2], người hưởng lương hưu hằng tháng sẽ được tổ chức bảo hiểm xã hội chi trả bảo hiểm y tế. Do đó, trong trường hợp này người sử dụng lao động cũng không phải tham gia bảo hiểm y tế cho đối tượng này; và
  • Đối với việc tham gia đóng bảo hiểm thất nghiệp [3], người lao động đang làm việc theo HĐLĐ xác định thời hạn và được hưởng lương hưu hằng tháng thì không phải tham gia bảo hiểm thất nghiệp.

Tuy nhiên, theo quy định tại Điều 186.3 Bộ luật Lao động, đối với người lao động không thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm y tế bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp thì ngoài việc trả lương theo công việc, người sử dụng lao động có trách nhiệm chi trả thêm cùng lúc với kỳ trả lương của người lao động một khoản tiền cho người lao động tương đương với mức đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp và tiền nghỉ phép hằng năm theo quy định. Như vậy, mặc dù quy định của pháp luật lao động không bắt buộc người sử dụng lao động phải đóng các chế độ bảo hiểm cho người lao động nhưng lại buộc người sử dụng lao động phải quy đổi các khoản chi phí bảo hiểm trên thành số tiền cụ thể để chi trả trực tiếp cho người lao động cùng với kỳ trả lương.

  • Lệ phí công đoàn

Đối với việc đóng lệ phí Công đoàn, quy định của pháp luật hiện nay không có sự phân biệt giữa đoàn viên ở các công đoàn cơ sở là người lao động cao tuổi hay người lao động trong độ tuổi lao động bình thường. Do đó, về mặt nguyên tắc thì người lao động là đoàn viên thuộc công đoàn cơ sở doanh nghiệp đóng đoàn phí hằng tháng bằng 1% tiền lương thực lĩnh (tiền lương đã khấu trừ tiền đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, thuế thu nhập cá nhân của đoàn viên), nhưng mức đóng đoàn phí[4] hằng tháng tối đa bằng 10% mức lương cơ sở theo quy định của Nhà nước tại từng thời điểm. Trong trường hợp này, người lao động cao tuổi vẫn phải đóng đoàn phí hằng tháng như bình thường. Lưu ý rằng đối với những người lao động là người nước ngoài đang hưởng lương hưu tại quốc gia của người lao động sẽ không đương nhiên được xem là đã đủ điều kiện hưởng lương hưu theo quy định của pháp luật Việt Nam.


[1] Điều 123.9 Luật BHXH

[2] Điều 12.2 (a) Luật BHYT

[3] Điều 43.2 Luật Việc làm

[4] Điều 23.2 Quyết định 1908/QĐ-TLĐ ngày 19/12/2016