Câu hỏi 50. Sự phối hợp giữa luật sư chuyên nghiệp bên ngoài, luật sư nội bộ và giám đốc/trưởng phòng nhân sự phải như thế nào để có thể hỗ trợ lẫn nhau có hiệu quả trong việc thực hiện thành công việc tái cơ cấu?

Trả lời:

Để hỗ trợ lẫn nhau có hiệu quả trong việc thực hiện thành công việc cho NLĐ thôi việc do tái cơ cấu, luật sư bên ngoài, luật sư nội bộ và những người đứng đầu bộ phận nhân sự trong doanh nghiệp cần phối hợp với nhau trong tất cả các bước thủ tục của quy trình tái cơ cấu, trong đó cần lưu ý một số vấn đề sau đây:

  • Luật sư nội bộ và người đứng đầu nhân sự trong doanh nghiệp nên cung cấp đầy đủ thông tin có liên quan cho luật sư chuyên nghiệp bên ngoài để luật sư bên ngoài có thể đưa ra những tư vấn về mặt pháp lý một cách chính xác, phù hợp và kịp thời nhất;
  • Luật sư nội bộ và người đứng đầu nhân sự là hai trong số những người có am hiểu nhiều nhất về tình hình hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp nên họ cần trao đổi với luật sư chuyên nghiệp bên ngoài tại từng thời điểm về các vấn đề đặc thù, văn hóa doanh nghiệp để luật sư chuyên nghiệp bên ngoài có thêm thông tin hỗ trợ trong quá trình tư vấn và thực hiện các công việc được giao; và
  • Bên cạnh việc tư vấn pháp lý về căn cứ pháp lý, rủi ro, quy trình thủ tục cho thôi việc do tái cơ cấu thì luật sư chuyên nghiệp bên ngoài cũng cần cung cấp đầy đủ các biểu mẫu chi tiết và cập nhật nhất để tiết kiệm thời gian cho luật sư nội bộ và bộ phận nhân sự của doanh nghiệp.