Câu hỏi: Trong thời gian huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ phòng cháy, chữa cháy, người lao động là cán bộ, đội viên đội phòng cháy, chữa cháy cơ sở được hưởng những khoản trợ cấp nào? Những khoản trợ cấp này có được tính vào lương để làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc không? Nếu thời gian huấn luyện, bồi dưỡng trùng vào ngày nghỉ hàng tuần của người lao động thì người sử dụng lao động có phải trả tiền lương làm thêm giờ cho người lao động không?

Trả lời:

  1. Trong thời gian huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ phòng cháy, chữa cháy, người lao độnglà đội viên đội phòng cháy, chữa cháy cơ sở được hưởng những khoản trợ cấp nào? Những khoản trợ cấp này có tính vào lương để làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc không?

Theo quy định của pháp luật lao động, cán bộ, đội viên đội phòng cháy, chữa cháy cơ sở trong thời gian tham gia huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ phòng cháy, chữa cháy được nghỉ làm việc, hưởng nguyên lương và các khoản phụ cấp khác (nếu có) và mỗi ngày được hưởng một khoản tiền bồi dưỡng bằng 0,5 ngày lương[1].

Mặt khác, tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc bao gồm: mức lương, phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác. Trong đó, phụ cấp lương được hiểu là các khoản phụ cấp để bù đắp yếu tố về điều kiện lao động, tính chất phức tạp của công việc, điều kiện sinh hoạt, mức độ thu hút lao động mà mức lương thỏa thuận trong hợp đồng lao động chưa được tính đến hoặc tính chưa đầy đủ trong mức lương theo công việc hoặc chức danh[2] như phụ cấp chức vụ, chức danh; phụ cấp trách nhiệm; phụ cấp nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm; phụ cấp thâm niên; phụ cấp khu vực; phụ cấp lưu động; phụ cấp thu hút và các phụ cấp có tính chất tương tự[3].

Căn cứ vào các quy định trên, khoản tiền bồi dưỡng 0,5 ngày lương sẽ không được xem là phụ cấp lương nằm trong khoản tiền lương phải trả cho người lao động. Thực chất, đây chỉ là tiền bồi dưỡng thêm mà người sử dụng lao động có nghĩa vụ thanh toán khi người lao động là cán bộ, đội viên đội phòng cháy, chữa cháy cơ sở tham gia huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ phòng cháy, chữa cháy. Trong khi đó, đối với các khoản phụ cấp khác như phụ cấp phòng cháy, chữa cháy dành riêng cho những người lao động là cán bộ, đội viên trong đội phòng cháy, chữa cháy cơ sở tại doanh nghiệp, đây sẽ là phụ cấp chức danh, chức vụ và được xem như phụ cấp lương được tính vào tiền lương làm căn cứ đóng
bảo hiểm xã hội bắt buộc theo quy định[4].

  • Nếu thời gian huấn luyện, bồi dưỡng trùng vào ngày nghỉ hằng tuần của người lao độngthì người sử dụng lao động có phải trả tiền lương làm thêm giờ không?

Theo quy định của pháp luật lao động, thời gian hội họp, học tập, tập huấn theo yêu cầu của người sử dụng lao động hoặc được người sử dụng lao động đồng ý được tính vào thời giờ làm việc được hưởng lương[5]. Bên cạnh đó, theo quy định của pháp luật, cán bộ, đội viên đội phòng cháy, chữa cháy cơ sở trong thời gian tham gia huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ phòng cháy, chữa cháy được nghỉ làm việc, hưởng nguyên lương. Như vậy, thời gian người lao động là cán bộ, đội viên đội phòng cháy, chữa cháy cơ sở tham gia huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ phòng cháy, chữa cháy sẽ được xem là thời giờ làm việc. Do đó, trong trường hợp buổi huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ diễn ra vào ngày nghỉ hằng tuần, người sử dụng lao động có nghĩa vụ trả thêm tiền lương làm thêm giờ cho người lao động tham gia với mức là 200%[6].


[1] Điều 35.4 Nghị định 79/2014/NĐ-CP ngày 31/07/2014

[2] Điều 21.1 (b) Nghị định 05/2015/NĐ-CP ngày 12/01/2015

[3] Điều 30.1 Thông tư 47/2015/TT-BLĐTBXH ngày 16/11/2015

[4] Điều 17.2 Nghị định 115/2015/NĐ-CP ngày 11/11/2015

[5] Điều 3.7 Nghị định 45/2013/NĐ-CP ngày 10/05/2013

[6] Điều 106.1 và 97.1 (b) Bộ luật Lao động