Tuyển lao động qua trung tâm việc làm: để làm gì?

Dự thảo Nghị định (bản số 03) thay thế Nghị định 75/2014/NĐ-CP yêu cầu các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài từ 51% trở lên phải tuyển dụng người lao động Việt Nam thông qua các trung tâm dịch vụ việc làm. Liệu dự thảo Nghị định này có khả thi hay không và doanh nghiệp sẽ chịu ảnh hưởng ra sao nếu quy định này được áp dụng?

Bài báo “Tuyển lao động qua trung tâm việc làm: để làm gì?’ được phát hành trên Thời báo kinh tế Sài Gòn số 42-2020 của hai tác giả Lê Mây và Nguyễn Ngọc Phúc Đăng từ công ty luật Phuoc & Partners đưa ra những phân tích khá chi tiết và cụ thể về vấn đề này.

Và sau nhiều lần sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ, đến dự thảo lần này, Việt Nam một lần nữa muốn quay trở lại hạn chế quyền chủ động của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài trong tuyển dụng lao động Việt Nam. Câu hỏi đặt ra là tại sao vào lúc này lại đặt ra thêm gánh nặng chi phí cho doanh nghiệp?

Để xem chi tiết bài báo ” Tuyển lao động qua trung tâm việc làm: để làm gì?”, xin vui lòng truy cập TẠI ĐÂY