VBLC

Câu lạc bộ Luật sư Thương mại Việt Nam (VBLC) là một tổ chức gồm gần 90 thành viên (bao gồm 17 Thành viên Công ty, 50 Thành viên Cá nhân, 17 Thành viên Liên kết) có liên kết với Liên đoàn Luật sư Việt Nam (VBF) với sự cống hiến để tập hợp và phát triển một nhóm hợp tác gồm có luật sư chuyên nghiệp là chuyên gia về pháp lý, truyền thống quốc tế và có ngoại ngữ để đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của tư vấn pháp lý quốc tế.