Câu hỏi 68. Người học nghề, người tập nghề, NLĐ đang trong thời gian thử việc có được hưởng ngày nghỉ hằng năm không?

Trả lời:

1. Người học nghề, người tập nghề

Theo quy định của BLLĐ, việc nghỉ hằng năm được áp dụng trong trường hợp NLĐ đã có đủ 12 tháng làm việc cho NSDLĐ[1]. Qua đó cho thấy rằng quyền nghỉ phép hằng năm chỉ hướng đến những đối tượng là NLĐ đã giao kết HĐLĐ với NSDLĐ và có thời gian làm việc từ đủ 12 tháng trở lên. Trong đó, thời gian làm việc của NLĐ để tính số ngày nghỉ hằng năm nêu trên sẽ bao gồm thời gian học nghề, tập nghề để làm việc cho NSDLĐ nếu sau khi hết thời gian học nghề, tập nghề mà NLĐ còn làm việc cho NSDLĐ[2].

Với quy định nêu trên, trong suốt quá trình học nghề, tập nghề để làm việc cho NSDLĐ, người học nghề, người tập nghề sẽ không được hưởng các ngày nghỉ hằng năm như những NLĐ chính thức khác. Thay vào đó, thời gian được học nghề, tập nghề sẽ chỉ được cộng vào thời gian làm việc để tính số ngày nghỉ hằng năm sau khi NLĐ vẫn tiếp tục làm việc với NSDLĐ với tư cách là NLĐ chính thức sau khi đã hết thời gian học nghề, tập nghề.

Cũng cần lưu ý thêm rằng, ngoài đối tượng là người học nghề, người tập nghề để làm việc cho NSDLĐ nói trên, BLLĐ chưa có quy định nào điều chỉnh riêng biệt dành cho đối tượng là các thực tập sinh (intern), là những người được thực tập tại doanh nghiệp. Vì vậy, các chế độ và quyền lợi dành cho các đối tượng này sẽ tùy thuộc vào thỏa thuận giữa các bên. Theo đó, thời gian thực tập cũng không được tính vào thời gian làm việc để hưởng ngày nghỉ hằng năm sau này nếu thực tập sinh được doanh nghiệp tuyển dụng và giao kết HĐLĐ với NSDLĐ.

2. NLĐ đang trong thời gian thử việc

NLĐ có thời gian thử việc theo quy định trong HĐLĐ mà sau đó được nhân vào làm việc chính thức cho NSDLĐ thì thời gian thử việc sẽ được tính vào thời gian làm việc của NLĐ để tính số ngày nghỉ hằng năm theo chính sách của doanh nghiêp[3]. Như vậy, tương tự như trường hợp người học nghề, người tập nghề, chỉ khi nào NLĐ giao kết HĐLĐ với NSDLĐ (tức là khi NLĐ thử việc đạt yêu cầu) thì thời hạn thử việc mới được tính vào thời gian làm việc của NLĐ để tính số ngày nghỉ hằng năm theo quy định của BLLĐ.

Do đó, NLĐ nào đang trong thời gian thử việc sẽ không thuộc đối tượng được hưởng ngày nghỉ hằng năm của doanh nghiệp. NSDLĐ cũng không có nghĩa vụ thanh toán tiền phép năm cho NLĐ khi bị chấm dứt làm việc ở doanh nghiệp do NLĐ thử việc không đạt yêu cầu. Tuy nhiên, trên thực tế, có một số doanh nghiệp vẫn đồng ý để cho NLĐ đang trong thời gian thử việc được hưởng ngày phép năm theo quy định riêng của doanh nghiệp dựa theo tỷ lệ của số tháng làm việc thực tế của NLĐ tại thời điểm xin nghỉ phép. Điều này là không trái với quy định của BLLĐ vì có lợi hơn cho NLĐ nhưng cần được quy định rõ ràng trong TƯLĐTT, NQLĐ của doanh nghiệp hoặc hợp đồng thử việc (nếu có).


[1] Điều 113 BLLĐ

[2] Điều 65.1 Nghị định 145/2020/NĐ-CP của Chính phủ ngày 14/12/2020

[3] Điều 65.2 Nghị định 145/2020/NĐ-CP của Chính phủ ngày 14/12/2020

 

Biểu mẫu này được soạn thảo trên cơ sở dựa vào những kiến thức chuyên môn pháp luật lao động mà tôi đã được học cũng như những kinh nghiệm về hành nghề luật sư trong nhiều năm qua. Nếu bạn thấy biểu mẫu chia sẻ của tôi ở trên là hữu ích, xin hãy ủng hộ tôi bằng một cú click chuột vào website của Công ty luật Phuoc & Partners nhé www.phuoc-partner.com. Cám ơn bạn rất nhiều và chúc bạn thành công trong công việc của mình. Thân ái!