Câu hỏi 31. Khi một HĐLĐ xác định thời hạn đã giao kết lần thứ hai hết hạn, NSDLĐ có quyền ký tiếp với NLĐ một HĐLĐ xác định thời hạn cho đến thời điểm hết hạn giấy phép hoạt động của doanh nghiệp không?

Trả lời:

Theo quy định của BLLĐ, nếu HĐLĐ hết hạn và các bên mong muốn giao kết tiếp 01 HĐLĐ mới là HĐLĐ xác định thời hạn thì cũng chỉ được giao kết thêm 01 lần nữa mà thôi, sau đó nếu NLĐ vẫn tiếp tục làm việc thì các bên phải giao kết HĐLĐ không xác định thời hạn[1]. Ngoài quy định nêu trên, BLLĐ chưa có thêm quy định nào khác về ngoại lệ không bắt buộc chuyển đổi loại HĐLĐ nếu giấy phép hoạt động của doanh nghiệp hết hạn. Vì vậy, về mặt nguyên tắc, HĐLĐ tiếp theo với NLĐ nào đã qua 02 lần giao kết HĐLĐ xác định thời hạn phải là HĐLĐ không xác định thời hạn. Thời hạn của giấy phép kinh doanh như giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, giấy chứng nhận đăng ký đầu tư của doanh nghiệp sẽ không làm ảnh hưởng đến việc chuyển đổi loại HĐLĐ theo quy định của BLLĐ vì có khả năng cao là doanh nghiệp vẫn mong muốn tiếp tục hoạt động kinh doanh và sẽ lại được cơ quan Nhà nước quản lý đầu tư có thẩm quyền cho gia hạn thời gian hoạt động. Đồng thời, trường hợp này cũng không được quy định trong BLLĐ là được xem có cơ sở pháp lý hợp lệ để NSDLĐ từ chối giao kết HĐLĐ không xác định thời hạn với NLĐ.

Để có thêm thông tin, căn cứ vào các trường hợp chấm dứt HĐLĐ được BLLĐ quy định thì HĐLĐ sẽ chấm dứt nếu NSDLĐ là cá nhân chết, bị Tòa án tuyên bố mất năng lực hành vi dân sự, mất tích hoặc là đã chết; NSDLĐ không phải là cá nhân chấm dứt hoạt động[2]. Theo đó, nếu doanh nghiệp chấm dứt hoạt động do giấy phép hoạt động của doanh nghiệp hết hạn thì HĐLĐ giữa doanh nghiệp với tất cả NLĐ làm việc cho doanh nghiệp cũng sẽ tự động chấm dứt, bất kể HĐLĐ đã giao kết với NLĐ là loại HĐLĐ nào.


[1] Điều 20.2 BLLĐ

[2] Điều 34.7 BLLĐ

 

Biểu mẫu này được soạn thảo trên cơ sở dựa vào những kiến thức chuyên môn pháp luật lao động mà tôi đã được học cũng như những kinh nghiệm về hành nghề luật sư trong nhiều năm qua. Nếu bạn thấy biểu mẫu chia sẻ của tôi ở trên là hữu ích, xin hãy ủng hộ tôi bằng một cú click chuột vào website của Công ty luật Phuoc & Partners nhé www.phuoc-partner.com. Cám ơn bạn rất nhiều và chúc bạn thành công trong công việc của mình. Thân ái!