14.4.2 Hoãn hoặc ngừng đình công

Chủ tịch UBND cấp tỉnh có quyền ra quyết định hoãn đình công hoặc ngừng đình công nếu xét thấy cuộc đình công có nguy cơ gây thiệt hại nghiêm trọng cho nền kinh tế, lợi ích công cộng.

Trong thời gian hoãn hoặc ngừng đình công, theo quyết định của Chủ tịch UBND cấp tỉnh:

  • Hội đồng trọng tài lao động thực hiện hòa giải tranh chấp lao động theo quy định của pháp luật lao động. Nếu hòa giải không thành và hết thời hạn hoãn hoặc ngừng đình công thì BCHCĐ được tiếp tục đình công nhưng phải thông báo bằng văn bản cho NSDLĐ, cơ quan quản lý Nhà nước về lao động cấp tỉnh và công đoàn cấp tỉnh biết ít nhất là 05 ngày làm việc trước ngày bắt đầu tiếp tục đình công; và
  • NLĐ phải trở lại làm việc và được trả lương theo quyết định hoãn hoặc ngừng đình công của Chủ tịch UBND cấp tỉnh. Nếu không trở lại làm việc, NLĐ sẽ không được trả lương và tùy theo mức độ vi phạm NLĐ sẽ bị xử lý kỷ luật theo quy định của NQLĐ và các quy định của pháp luật.