Câu hỏi 235. NSDLĐ có được quyền đơn phương chấm dứt HĐLĐ khi NLĐ bị tạm giam, tạm giữ không? Việc quy định quyền đơn phương chấm dứt HĐLĐ nêu trên trong nội quy lao động của doanh nghiệp có trái với quy định pháp luật hay không?

Theo quy định tại Điều 36 BLLĐ 2019, NSDLĐ chỉ có quyền đơn phương chấm dứt HĐLĐ theo trong một trong các trường hợp sau đây: (i) NLĐ thường xuyên không hoàn thành công việc theo HĐLĐ được xác định theo tiêu chí đánh giá mức độ hoàn thành công việc trong quy chế của NSDLĐ; (ii) NLĐ bị ốm đau, tai nạn đã điều trị 12 tháng liên tục đối với người làm việc theo HĐLĐ không xác định thời hạn hoặc đã điều trị 06 tháng liên tục đối với người làm việc theo HĐLĐ xác định thời hạn có thời hạn từ 12 tháng đến 36 tháng hoặc quá nửa thời hạn HĐLĐ đối với người làm việc theo HĐLĐ xác định thời hạn có thời hạn dưới 12 tháng mà khả năng lao động chưa hồi phục; (iii) do thiên tai, hỏa hoạn, dịch bệnh nguy hiểm, địch họa hoặc di dời, thu hẹp sản xuất, kinh doanh theo yêu cầu của các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền mà NSDLĐ đã tìm mọi biện pháp khắc phục nhưng vẫn buộc phải giảm chỗ làm việc; (iv) NLĐ không có mặt tại nơi làm việc sau 15 ngày kể từ ngày hết thời hạn tạm hoãn thực hiện HĐLĐ mà không có thỏa thuận nào khác; (v) NLĐ đủ tuổi nghỉ hưu; (vi) NLĐ tự ý bỏ việc mà không có lý do chính đáng từ 05 ngày làm việc liên tục trở lên; và (vii) NLĐ cung cấp không trung thực thông tin khi giao kết HĐLĐ làm ảnh hưởng đến việc tuyển dụng NLĐ.

Như vậy, nếu NLĐ bị tạm giam, tạm giữ không thuộc các trường hợp NSDLĐ được đơn phương chấm dứt HĐLĐ, việc quy định NSDLĐ đơn phương chấm dứt HĐLĐ trong trường hợp này trong nội quy lao động của doanh nghiệp sẽ được xem là trái với quy định của pháp luật về lao động.

Theo quy định của pháp luật về lao động, khi NLĐ bị tạm giữ, tạm giam, các bên có thể tạm hoãn thực hiện HĐLĐ[1]. Trong thời gian tạm hoãn thực hiện HĐLĐ, NLĐ cũng không được hưởng lương và quyền, lợi ích đã giao kết trong HĐLĐ, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận hoặc pháp luật có liên quan có quy định khác.

NSDLĐ có thể xem xét các phương án chấm dứt HĐLĐ khác sao cho phù hợp với từng trường hợp thực tế và quy định của pháp luật về lao động.

[1] Điều 30.1.(b), Bộ luật Lao động 2019

 

Biểu mẫu này được soạn thảo trên cơ sở dựa vào những kiến thức chuyên môn pháp luật lao động mà tôi đã được học cũng như những kinh nghiệm về hành nghề luật sư trong nhiều năm qua. Nếu bạn thấy biểu mẫu chia sẻ của tôi ở trên là hữu ích, xin hãy ủng hộ tôi bằng một cú click chuột vào website của Công ty luật Phuoc & Partners nhé www.phuoc-partner.com. Cám ơn bạn rất nhiều và chúc bạn thành công trong công việc của mình. Thân ái!