Câu hỏi: Hợp đồng lao động giữa Người sử dụng lao động là doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài hay văn phòng đại diện cho thương nhân nước ngoài tại Việt Nam và một người Việt Nam thì có thể giao kết bằng tiếng nước ngoài chẳng hạn như bằng Tiếng Anh có được không? Nếu là hợp đồng song ngữ Anh Việt thì khi có sự khác biệc về ngữ nghĩa giữa hai ngôn ngữ thì ngôn ngữ nào sẽ được ưu tiên sử dụng?

Trả lời:

  1. HĐLĐ có thể giao kết bằng tiếng nước ngoài chẳng hạn như bằng Tiếng Anh có được không?

Pháp luật lao động hiện hành không có quy định về ngôn ngữ được thể hiện trong HĐLĐ. Do đó, về mặt nguyên tắc, NLĐ và NSDLĐ có thể giao kết HĐLĐ bằng tiếng nước ngoài (ví dụ như tiếng Anh). Tuy nhiên, đối với quan hệ lao động được xác lập tại Việt Nam và các bên cũng sẽ thực hiện HĐLĐ tại Việt Nam, ngôn ngữ của HĐLĐ nên được thể hiện ít nhất bằng một ngôn ngữ tiếng Việt bởi lẽ ngoài việc ghi nhận quyền và nghĩa vụ của các bên, HĐLĐ còn là tài liệu làm cơ sở kê khai, đóng các khoản bảo hiểm bắt buộc cũng như khấu trừ thuế thu nhập cá nhân cho NLĐ tại các cơ quan bảo hiểm và cơ quan thuế địa phương. Ngoài ra, trong trường hợp có tranh chấp xảy ra, HĐLĐ khi được nộp cho Tóa án để làm chứng cứ chứng minh cũng cần được được dịch ra tiếng Việt và được công chứng, chứng thực hợp pháp[1].

  • Nếu là hợp đồng song ngữ Anh Việt thì khi có sự khác biệc về ngữ nghĩa giữa hai ngôn ngữ thì ngôn ngữ nào sẽ được ưu tiên sử dụng?

Pháp luật hiện nay không có quy định cụ thể về ngôn ngữ được thể hiện trong HĐLĐ. Việc giao kết HĐLĐ bằng tiếng nước ngoài hiện nay pháp luật không cấm nhưng khi nộp hợp đồng đó cho Tòa án làm chứng cứ thì phải dịch sang tiếng Việt, công chứng và chứng thực hợp pháp. Vì vậy, trên thực tế, trong trường hợp hợp đồng được thể hiện bằng song ngữ Anh-Việt, các bên thường thỏa thuận một điều khoản cụ thể ghi nhận ngôn ngữ sẽ được ưu tiên áp dụng để tránh phát sinh tranh chấp khi thực hiện. Tuy nhiên, trong trường hợp hai bên không có thỏa thuận về ngôn ngữ ưu tiên, về nguyên tắc, bản mà các bên ký chính thức sẽ có hiệu lực pháp luật, bất luận hợp đồng đó được thể hiện dưới dạng ngôn ngữ nào.


[1] Điều 96.3 Bộ luật Tố tụng Dân sự