Sổ tay luật sư

Trong xu hướng ngày nay, nghề luật sư đóng vai trò quan trọng, mang đến nhiều lợi ích cho xã hội. Khác với những ngành nghề khác, nghề luật sư là một nghề đặc thù đòi hỏi luật sư phải trang bị đầy đủ những kiến thức pháp lý, kỹ năng chuyên nghiệp cần thiết trong quá trình hành nghề để có thể tư vấn và đưa ra các giải pháp hiệu quả cho khách hàng trên cơ sở tuân thủ quy định của pháp luật.

Quyển sách “SỔ TAY LUẬT SƯ” do Liên đoàn Luật sư Việt Nam và Cơ quan hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA) phối hợp biên soạn với sự tham gia soạn thảo của tập thể luật sư có nhiều kinh nghiệm và uy tín trong nghề được thiết kế cho những ai có ý định trở thành luật sư trong tương lai. Theo đó, quyển Sổ tay Luật sư sẽ cung cấp cho Quý độc giả những kiến thức về chuyên môn cũng như những kinh nghiệm quý báu được đúc kết trong quá trình hành nghề của những luật sư có nhiều kinh nghiệm liên quan đến nhiều lĩnh vực như dân sự, thương mại, hành chính, hình sự…

Sổ tay Luật sư được chia làm 3 tập bao gồm: Tập 1 – Luật sư và hành nghề luật sư; Tập 2 – Kỹ năng hành nghề luật sư trong tố tụng hình sự, hành chính, dân sự và Tập 3 – Kỹ năng hành nghề luật sư tư vấn trong lĩnh vực đầu tư, kinh doanh, thương mại. Một số luật sư của Phuoc & Partners vinh dự được Liên đoàn Luật sư Việt Nam mời soạn thảo hai chương trong Tập 3 của Sổ tay Luật sư, gồm:

– Chương 7 – Tư vấn về lĩnh vực lao động do Luật sư Nguyễn Hữu Phước – Luật sư sáng lập của Phuoc & Partners phụ trách. Chương này sẽ cung cấp đến Quý độc giả các vấn đề pháp lý thường phát sinh xoay quanh mối quan hệ giữa người sử dụng lao động và người lao động và làm thế nào để vận dụng các kỹ năng hành nghề luật sư thích hợp nhằm nâng cao tính tuân thủ pháp luật lao động của người sử dụng lao động cũng như hạn chế tối đa các rủi ro về tranh chấp lao động.

Tập 1 – Luật sư và hành nghề luật sư: 

(Link tải: https://drive.google.com/open?id=1IB7p7HzIYTAH6g4JG-6XnOqGSda8sLH4)

Giới thiệu những nội dung cơ bản về Luật sư, vị trí, vai trò và chức năng; Tổ chức hành nghề luật sư; Tổ chức xã hội nghề nghiệp của Luật sư; Phạm vi cung cấp dịch vụ pháp lý của Luật sư; Kỹ năng chung của Luật sư khi cung cấp dịch vụ pháp lý; Cơ sở tính thù lao luật sư, thủ tục báo giá dịch vụ và soạn thảo Hợp đồng dịch vụ pháp lý; Chế độ bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp luật sư; Chế độ kế toán và quyết toán thuế đối với tổ chức hành nghề luật sư; So sánh phạm vi hành nghề luật sư với một số nghề luật khác.

Tập 2 – Kỹ năng hành nghề luật sư trong tố tụng hình sự, hành chính, dân sự: 

(Link tải: https://drive.google.com/open?id=1rJzFGjseh9ERxBd2upkrcF7KHU-977×5)

Giới thiệu những kỹ năng hành nghề của Luật sư tham gia tranh tụng các loại vụ án hình sự, hành chính, dân sự và kỹ năng của Luật sư khi tham gia tố tụng trọng tài, cụ thể bao gồm: (1) Kỹ năng cơ bản của luật sư khi tham gia tố tụng hình sự và kỹ năng cụ thể đối với  một số  vụ án xâm phạm ANQG; buôn bán, tang trữ sửa dụng ma túy, tham nhũng; btuý chữa, bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho người dưới 18 tuổi, cho pháp nhân thương mại phạm tội; (2) Kỹ năng hành nghề của Luật sư trong các vụ án hành chính (3) Kỹ năng cơ bản của Luật sư tham gia tố tụng dân sự và kỹ năng cụ thể đối với một số loại vụ án cụ thể như hôn nhân – gia đình, tranh chấp thừa kế, tranh chấp lao động, tranh chấp đất đai, bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng, v.v..

Tập 3: Kỹ năng hành nghề luật sư tư vấn trong lĩnh vực đầu tư, kinh doanh, thương mại:

(Link tải: https://drive.google.com/open?id=1iy1_yJLFtT_wq0Fpd9ZGvvuqJKGd8VAe)

Giới thiệu kỹ năng hành nghề của LS trong lĩnh vực đầu tư, kinh doanh, thương mại, tập trung chuyên sâu trong các lĩnh vực như: Tư vấn đầu tư vào các dự án; Tư vấn thành lập và hoạt động của doanh nghiệp; Mua bán doanh nghiệp; Tư vấn lĩnh vực bất động sản; Tư vấn lĩnh vực xây dựng; Tư vấn lĩnh vực Lao động; Tư vấn lĩnh vực vay vốn ngân hàng; Tư vấn lĩnh vực sở hữu trí tuệ, quyền tác giả; Tư vấn lĩnh vực Hợp đồng thương mại và mua bán hàng hóa quốc tế; Tư vấn lĩnh vực Thương mại quốc tế, v.v.

(Nguồn tin và file tải: Cổng Thông Tin Điện Tử Liên Đoàn Luật Sư Việt Nam http://liendoanluatsu.org.vn/)