THÔNG BÁO CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG VỀ VIỆC CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG VÌ LÝ DO THAY ĐỔI CƠ CẤU TỔ CHỨC, TỔ CHỨC LẠI LAO ĐỘNG

Để Download THÔNG BÁO CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG VỀ VIỆC CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG VÌ LÝ DO THAY ĐỔI CƠ CẤU TỔ CHỨC, TỔ CHỨC LẠI LAO ĐỘNG. Bạn vui lòng nhập thông tin email theo form dưới đây, hệ thống sẽ tự động gửi email download link tới hòm thư của Bạn.
Lưu ý: Bạn nên kiểm tra cả hòm thư chính và spam để có thể nhận được link download.